,

داوران:

محمدرضا اصلاني      بخش مسابقه فيلم هاي اول و دوم

شوزو ايچي ياما        بخش مسابقه سينماي بين الملل

شهريار بحراني         بخش مسابقه سينماي بين الملل

رخشان بني اعتماد  بخش سينماي آسيا

اوا پاتاكي  بخش مسابقه سينماي بين الملل

پرويز پورحسيني      بخش مسابقه سينماي ايران

كمال تبريزي          بخش مسابقه سينماي بين الملل

فردريك تورفردريكسون          بخش مسابقه سينماي بين الملل

رابرت چارتوف         بخش سينماي معناگرا

عزيزاله حميدنژاد      بخش مسابقه فيلم هاي اول و دوم

احمدرضا درويش      بخش مسابقه سينماي ايران

مريلو ديازآبايا         بخش سينماي آسيا

دونگتيان ژانگ        بخش سينماي آسيا

عثمان ساپارف        بخش سينماي آسيا

سيدعليرضا سجادپور             بخش مسابقه فيلم هاي اول و دوم

مهدي شجاعي         بخش مسابقه سينماي ايران

فولكر شلندورف       بخش مسابقه سينماي بين الملل

فرهاد صبا             بخش مسابقه سينماي ايران

رسول صدرعاملي      بخش مسابقه سينماي ايران

نادر طالب زاده        بخش مسابقه فيلم هاي اول و دوم

عبداللطيف عبدالحميد            بخش مسابقه سينماي بين الملل

كيانوش عياري        بخش مسابقه فيلم هاي اول و دوم

محمود گبرلو          بخش مسابقه فيلم هاي اول و دوم

يورام لارسن           بخش سينماي معناگرا

مجيد مجيدي         بخش مسابقه سينماي ايران

احمدرضا معتمدي    بخش سينماي معناگرا

دون گابريله ناني      بخش سينماي معناگرا

اكبر نبوي              بخش مسابقه سينماي ايران

آرونا واسودف          بخش سينماي آسيا

اميلي يانگ            بخش سينماي معناگرا

دبیر: علیرضا رضاداد

 

هيأت انتخاب جشنواره  بين المللي فيلم فجر ـ دوره بيست و چهارم(۱۳۸۴)

۱- همايون اسعديان              بخش مسابقه سينماي ايران

۲- امير اسفندياري  بخش مسابقه سينماي بين الملل

۳- سيروس الوند      بخش مسابقه سينماي ايران

۴- جمال اميد        بخش مسابقه سينماي بين الملل

۵- مجيد رضابالا      بخش مسابقه سينماي ايران

۶- حسين زندباف     بخش مسابقه سينماي ايران

۷- مجيد شاه حسيني           بخش مسابقه سينماي بين الملل

۸- منوچهر شاهسواري          بخش مسابقه سينماي بين الملل

۹- جعفر صانعي مقدم            بخش مسابقه سينماي بين الملل

۱۰- محمدابراهيم صلواتي فرد  بخش مسابقه سينماي ايران

۱۱- مجيد قاري زاده             بخش مسابقه سينماي ايران

۱۲- حسين كرمي    بخش مسابقه سينماي ايران

۱۳- مجتبي مشيري             بخش مسابقه سينماي ايران

۱۴- محمدحسين نيرومند       بخش مسابقه سينماي ايران

۱۵- محسن هاشمي              بخش مسابقه سينماي بين الملل

 

مقررات جشنواره :

بيست و چهارمين جشنواره بين المللي فيلم فجر توسط بنياد سينمايي فارابي وابسته به معاونت امور سينمايي و سمعي و بصري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به مناسبت بزرگداشت بيست و هفتمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي از 30 دي تا 10 بهمن 1384 در تهران برگزار مي شود.

 

    سينماي ايران

 

هدف جشنواره، عرضه و معرفي فيلم هاي ارزشمند يك سال فعاليت فيلمسازي و نيز ارزيابي و تشويق هنرمندان به منظور اعتلاي هنر صنعت سينماي ايران است.

برنامه هاي اين بخش شامل قسمت هاي زير است:

 

الف: مسابقه سينمايي بلند و داستاني كوتاه

فيلم هاي سينمايي كه تا بهمن 1384 در تهران و همچنين در دوره هاي گذشته جشنواره به نماش درنيامده و بيش از دو سال از زمان توليدشان نگذشته باشد.

فيلم هاي داستاني كوتاه متقاضي شركت در مسابقه نيز لازم است از سه دقيقه كمتر و از پانزده دقيقه بيشتر نباشد و سال توليدشان نيز بعد از 1383 باشد و همچنين در تهران به نمايش درنيامده باشد.

 

    يك هيأت انتخاب كه اعضايش توسط دبير جشنواره تعيين مي شود، پس از بازبيني همه فيلم هاي متقاضي، آثار مناسب براي اين بخش را انتخاب خواهند كرد.

    يك هيأت داوري شامل حداقل پنج نفر كه اعضاي آن از ميان هنرمندان و صاحبنظران توسط دبير جشنواره برگزيده خواهند شد فيلم هاي بخش مسابقه را داوري كرده، جوايز زير را اهداء مي نمايد:

    

 

گروه اول:

 

    سيمرغ بلورين، براي بهترين فيلم

    سيمرغ بلورين، جايزه ويژه هيأت داوران

    سيمرغ بلورين، براي بهترين كارگرداني

    سيمرغ بلورين، براي بهترين فيلمنامه

    سيمرغ بلورين، براي بهترين فيلمنامه اقتباسي

    سيمرغ بلورين، براي بهترين از بين آثار هنر و تجربه

    سيمرغ بلورين، براي بهترين بازيگر زن نقش اول

    سيمرغ بلورين، براي بهترين بازيگر مرد نقش اول

    سيمرغ بلورين، براي بهترين فيلم كوتاه داستاني

 

گروه دوم:

 

    سيمرغ بلورين، براي بهترين فيلمبرداري

    سيمرغ بلورين، براي بهترين تدوين

    سيمرغ بلورين، براي بهترين موسيقي متن

    سيمرغ بلورين، براي بهترين بازيگر زن نقش مكمل

    سيمرغ بلورين، براي بهترين بازيگر مرد نقش مكمل

    سيمرغ بلورين، براي بهترين صدابردار و صداگذار

    سيمرغ بلورين، براي بهترين طراح صحنه و لباس

    سيمرغ بلورين، براي بهترين جلوه هاي ويژه

    سيمرغ بلورين، براي بهترين چهره پردازي

 

ـ هيأت داوران در گروه دوم جوايز خود را به آثاري اهدا مي نمايند كه در آن بخش موجبات پيشرفت و ارتقاء جنبه هاي مختلف هنر ـ صنعت سينما را فراهم آورده باشد.

ـ عوامل تهيه و توزيع فيلم هاي مسابقه نمي توانند در هيأت داوري شركت كنند.

ـ هيأت داوران حداكثر تا 48 ساعت قبل از مراسم پاياني، نامزدهاي دريافت جايزه هر رشته را اعلام خواهند كرد.

ـ هيچ جايزه اي در مسابقه به طور هم ارزش ميان دو يا چند اثر تقسيم نمي شود.

ـ نماينده اي از جشنواره مي تواند بدون حق رأي در بحث هاي هيأت داوران شركت كند.

 

ب: چشم واقعيت (مسابقه آثار مستند)

كليه آثار مستند بلند و كوتاه كه بعد از سال 1383 توليد شده باشند و همچنين در دوره هاي گذشته و در تهران به نمايش درنيامده باشند مي توانند در اين بخش شركت نمايند.

يك هيأت داوري مستقل به انتخاب دبير جشنواره، آثار برگزيده را داوري مي كنند. در اين بخش دو «سيمرغ بلورين» (بهترين كارگرداني و تحقيق و پژوهش) به برگزيدگان اين رشته اهدا خواهد شد.

 

ج: خارج از مسابقه

فيلم هاي خارج از مسابقه كه هم ارزش فيلم هاي بخش مسابقه هستند شامل آثاري مي شوند كه به لحاظ رعايت مقررات، از جمله عضويت يكي از سازندگان فيلم در هيأت داوري امكان نمايش در بخش مسابقه را پيدا نكرده اند و يا سازنده فيلم، خواستار نمايش اثرش در اين بخش باشد.

 

د: فيلم هاي ميهمان

اين فيلم از بين آثار ارزشمندي كه به دليل محدوديت تعداد فيلم هاي بخش مسابقه موفق نشده اند به جشنواره راه يابند، انتخاب مي شوند. در اين بخش نيز، فيلم هاي مورد بررسي قرار گرفته و يك اثر به عنوان بهترين فيلم بخش ميهمان جايزه اي از سوي دبير جشنواره دريافت مي كند.

 

ه: فيلم اول و دوم برتر

يك هيأت داوري مستقل به انتخاب دبير جشنواره، از بين آثار اول و دوم فيلمسازان كليه بخش هاي سينمايي (بخش مسابقه و ميهمان) را جداگانه داوري و به برترين آنها «سيمرغ بلورين» اهدا مي نمايند.

 

و: فيلم برگزيده تماشاگران

جشنواره از طريق مراجعه به آراي تماشاگران از بين فيلم هاي بخش هاي مسابقه، به محبوب ترين فيلم ايراني جايزه «سيمرغ بلورين» اهدا خواهد كرد.

 

    به همه فيلم هايي كه به بخش هاي مسابقه، خارج از مسابقه و ميهمان راه يافته اند گواهي شركت اهدا خواهد شد.

 

ز: نكوداشت

به منظور ارج نهادن به كوشش هاي ارزشمند سينماگران برگزيده، جشنواره طي آييني از خدمات ايشان تجليل به عمل خواهد آورد.

 

 

    سينماي بين المللي

 

هدف از برپايي اين بخش، نمايش آثاري است كه علاوه بر فراهم ساختن امكان ترويج و تعامل فرهنگي با ساير جوامع، امكان ارزيابي بهتر و بيشتر وضعيت و موقعيت سينماي ايران را در مقايسه با ديگر كشورها فراهم آورد.

برنامه هاي اين بخش شامل قسمت هاي زير است:

 

الف: مسابقه بين المللي

اين بخش با هدف شناخت و ارزيابي آن گونه توانايي ها و ظرفيت هاي انساني كه موقعيت يگانه او را بين ساير موجودات ممتاز مي سازد، برگزار مي شود.

ـ جشنواره در اين بخش فيلم هاي كوتاه زنده يا نقاشي متحرك (با زمان نمايش 3 تا 15 دقيقه) و بلندي را مي پذيرد كه شرايط زير را داشته باشد:

 

    سال توليدشان بعد از 2003 باشد.

    در دوره هاي گذشته جشنواره به نمايش درنيامده باشد.

    پيش از ژانويه 2006 در تهران نمايش داده نشده باشد.

    به زبان انگليسي يا فرانسه و يا داراي زيرنويس به يكي از اين دو زبان باشد.

 

ـ هر كشور مي تواند حداكثر دو فيلم بلند، سه فيلم كوتاه (3 تا 15 دقيقه) و كشور ايران سه فيلم بلند و چهار فيلم كوتاه شركت دهد.

ـ فيلم هاي شركت كننده توسط هيأت انتخاب كه توسط دبير تعيين مي شوند بررسي و گزينش مي شوند.

ـ يك هيأت داوري بين الملل شامل حداقل پنج نفر كه اعضاي آن از ميان هنرمندان و صاحبنظران برگزيده خواهند شد، فيلم هاي اين بخش را ارزيابي كرده و جوايز زير را اهدا مي كنند.

 

    سيمرغ بلورين، براي بهترين فيلم بلند

    سيمرغ بلورين، جايزه ويژه هيأت داوران

    سيمرغ بلورين، براي بهترين كارگرداني

    سيمرغ بلورين، براي بهترين فيلمنامه

    سيمرغ بلورين، براي بهترين بازيگر

    سيمرغ بلورين، براي بهترين دستاور هنري يا فني

    سيمرغ بلورين، براي بهترين فيلم كوتاه داستاني

 

ب: مسابقه سينماي معناگرا

اين بخش به منظور توجه به نقش سينما به عنوان ظرفيتي غني براي بيان عوالم غيرمادي برگزار مي شود. از اين رو، هر اثري كه بتواند مخاطب را به عوالم غيرمادي و نيز به تعالي خصلت هاي انساني از طريق دستيابي از طريق دستيابي به مفاهيم ارزشمند متعالي رهنمون شود، مي تواند در اين بخش مسابقه شركت نمايد.

ـ جشنواره در اين بخش فيلم هايي را مي پذيرد كه:

 

    سال توليدشان بعد از 2002 باشد.

    در دوره هاي گذشته جشنواره به نمايش درنيامده باشد و پيش از ژانويه 2006 در تهران نمايش داده نشده باشد.

    به زبان انگليسي يا فرانسه و يا داراي زيرنويس به يكي از اين دو زبان باشد.

    

 

ـ فيلم هاي متقاضي اين بخش توسط هيأت انتخاب كه از سوي دبير تعيين شده اند بررسي و انتخاب مي شوند.

ـ يك هيأت داوري بين المللي شامل حداقل سه نفر كه اعضاي آن از ميان هنرمندان و صاحبنظران برگزيده مي شوند، فيلم هاي اين بخش را ارزيابي و جوايز زير را اهدا مي كنند:

 

    سيمرغ بلورين، براي بهترين فيلم

    سيمرغ بلورين، براي بهترين كارگرداني

    سيمرغ بلورين، براي بهترين فيلمنامه

 

ج: مسابقه سينماي آسيا

اين بخش به منظور توجه به اعتلا و ارتقاي توليدات سينماي آسيا، برگزار مي شود.

 

    سال توليدشان بعد از 2002 باشد.

    پيش از ژانويه 2006 در تهران نمايش داده نشده باشد.

    در دوره هاي گذشته جشنواره به نمايش درنيامده باشد.

    به زبان انگليسي يا فرانسه و يا داراي زيرنويس به يكي از دو زبان باشد.

 

ـ هر كشور مي تواند حداكثر دو فيلم بلند و كشور ايران سه فيلم بلند شركت دهد.

ـ فيلم هاي شركت كننده توسط هيأت انتخاب كه توسط دبير تعيين مي شوند بررسي و گزينش مي شوند.

ـ يك هيأت داوري بين المللي شامل حداقل پنج نفر كه اعضاي آن از ميان هنرمندان و صاحبنظران برگزيده خواهند شد، فيلم هاي اين بخش را ارزيابي كرده و جوايز زير را اهدا مي كنند.

 

    سيمرغ بلورين، براي بهترين فيلم

    سيمرغ بلورين، براي بهترين كارگرداني

    سيمرغ بلورين، براي بهترين فيلمنامه

    

    هيچ جايزه اي نمي تواند در بخش مسابقه به طور هم ارزش ميان دو يا چند اثر تقسيم شود.

    نماينده اي از جشنواره مي تواند بدون حق رأي در بحث هاي هيأت داوري شركت كند.

 

د: خارج از مسابقه

فيلم هاي اين بخش كه هم ارزش فيلم هاي بخش مسابقه هستند شامل آثاري مي شوند كه:

 

    به لحاظ مغايرت سال تهيه شان با مقررات يا محدوديت تعداد فيلم هاي بخش مسابقه موفق نشده اند به جشنواره راه يابند.

    به لحاظ رعايت مقررات از جهت عضويت يكي از سازندگان فيلم در هيأت داوري امكان نمايش در بخش مسابقه را نداشته باشند.

    سازنده فيلم خواستار نمايش اثرش در اين بخش باشد.

 

    به همه فيلم هايي كه به بخش مسابقه يا خارج از مسابقه راه يابند گواهي شركت اهدا خواهد شد.

    

 

ه: جشنواره جشنواره ها

فيلم هاي اين بخش از ميان فيلم هاي برگزيده اي كه در جشنواره هاي مختلف جهاني به نمايش درآمده اند، انتخاب خواهند شد.

 

و: نمايش هاي ويژه

براي اين بخش دو گروه فيلم پيش بيني شده است:

ـ فيلم هايي كه به مناسبت رويدادهاي خاصي در سينما، برگزيده مي شوند.

ـ فيلم هاي كوتاه و بلند، اعم از داستاني و يا مستند كه به شناخت سينماي يك منطقه و يا سرزمين و روند تحولات فرهنگي و فني مي پردازد.

 

ز: فيلم برگزيده تماشاگران

جشنواره، از طريق مراجعه به آراي تماشاگران فيلم هاي بخش مسابقه، به محبوب ترين فيلم خارجي جايزه سيمرغ بلورين اهدا خواهد كرد.

 

ح: مرور آثار

جشنواره در اين بخش به ستايش از كوشش هاي ارزشمند سينماگران برگزيده و نمايش آثار سينمايي برتر جهان، خواهد پرداخت.

 

 

مقررات عمومي:

 

    هر استوديو، سازمان، نهاد و شخص مي تواند هر تعداد فيلم بلند و كوتاه كه مايل باشد به جشنواره ارايه نمايد. فيلم ها مي توانند سياه و سفيد يا رنگي و 35 ميليمتري باشند.

 

    نهادها، سازمان هاي دولتي و تهيه كنندگان بخش خصوصي كه مايل اند فيلم هايشان را در قسمت هاي مختلف جشنواره شركت دهند ضروري است نكات زير را رعايت نمايند:

    الف ـ برگ هاي درخواست شركت در جشنواره را تكميل نموده، همراه نسخه اوليه فيلم، عكس، پوستر، بروشور و ... حداكثر تا پايان بيستم آذرماه 1384 به دفتر جشنواره تحويل گردد.

    ب ـ آخرين زمان تحويل نسخه اصلي فيلم هاي پذيرفته شده تا 11 دي ماه مي باشد.

 

    تصميم درباره برنامه هاي جشنواره و همچنين تعيين تاريخ و ساعت نمايش فيلم هاي با جشنواره خواهد بود.

 

    پس از تحويل كپي فيلم ها به دفتر جشنواره، امكان خارج كردن آنها از برنامه وجود ندارد.

 

    امضاي برگ درخواست شركت در جشنواره به منزله قبول كامل مقررات جشنواره و ساير ضوابط نمايش فيلم در ايران است.

 

    تفسير و اخذ تصميم نهايي درباره هر نكته اي كه در مقررات حاضر پيش بيني نشده و يا ابهام ناشي از مفاد مقررات، با دبير جشنواره است.

 

اهداف :

هدف جشنواره، عرضه و معرفي فيلم هاي ارزشمند يك سال فعاليت فيلمسازي و نيز ارزيابي و تشويق هنرمندان به منظور اعتلاي هنر صنعت سينماي ايران است.

ليست فيلمهايي که در جشنواره بين المللي فيلم فجر ـ دوره بيست و چهارم(۱۳۸۴) شرکت داشته اند.

 

فيلم       کارگردان

سينه سرخ (1385) پرويز شيخ طادي

آفسايد (1384)      جعفر پناهي

ابراهيم خليل الله (1384)       محمدرضا ورزي

از دوردست (1384)             رامين محسني

اسب (1384)         بابك محمدي

باغ فردوس، پنج بعد از ظهر (1384)       سيامك شايقي

به آهستگي (1384)             مازيار ميري

به نام پدر (1384)   ابراهيم حاتمي كيا

پروانه اي در مه (1384)         محمدجواد كاسه ساز

پرونده هاوانا (1384)            عليرضا رئيسيان

تقاطع (1384)       ابوالحسن داوودي

جاي او ديگر خالي نيست (1384)         مهرداد خوشبخت

جايي در دوردست (1384)     خسرو معصومي

چند كيلو خرما براي مراسم تدفين (1384)          سامان سالور

چند مي گيري گريه كني (1384)         شاهد احمدلو

چهارشنبه سوري (1384)      اصغر فرهادي

چوپان دروغگو (1384)          سيروس حسن پور

خانه روشن (1384)             وحيد موسائيان

دم صبح (1384)     حميد رحمانيان

راه طي شده (1384)            عباس رافعي

روياي خيس (1384)            پوران درخشنده

زاگرس (1384)      محمدعلي نجفي

زمان مي ايستد (1384)         عليرضا اميني

زمستان است (1384)           رفيع پيتز

ستاره ها (جلد 1: ستاره مي شود) (1384)           فريدون جيراني

ستاره ها (جلد 3: ستاره بود) (1384)     فريدون جيراني

سرتو بدزد رفيق (1384)        علي عبدالعلي زاده

سفر به هيدالو (1384)          مجتبي راعي

شاعر زباله ها (1384)           محمد احمدي

شام عروسي (1384)            ابراهيم وحيدزاده

شاهزاده ايراني (1384)          محمد نوري زاد

شب بخير فرمانده (1384)      انسيه شاه حسيني

شبانه (1384)        اميد بنكدار

كيوان عليمحمدي

شهر آشوب (1384)             يداله صمدي

صحنه جرم، ورود ممنوع! (1384)         ابراهيم شيباني

عصر جمعه (1384) مونا زندي حقيقي

قتل آنلاين (1384) مسعود آب پرور

كارگران مشغول كارند (1384)             ماني حقيقي

گفتگو با سايه ها (1384)       خسرو سينايي

گل يا پوچ (1384) ابوالفضل جليلي

مسيح (1384)       نادر طالب زاده

هفت رنگ (1384)   مازيار محمدي نژاد

هوو (1384)          عليرضا داوودنژاد

وقتي همه خواب بودند (1384)            فريدون حسن پور

يادداشت بر زمين (1384)      علي‌محمد قاسمي

شوريده (1383)      محمدعلي سجادي

كافه ستاره (1383)             سامان مقدم

ماجراهاي اينترنتي (چاي نت) (1383)    حسين قناعت

مواجهه (1383)      سعيد ابراهيمي فر

يك شب (1383)    نيكي كريمي

 

بخشهای جشنواره  بين المللي فيلم فجر ـ دوره بيست و چهارم(۱۳۸۴)

 

تعداد کل بخش ها : ۱۱

بخش انجمن منتقدان و نويسندگان سينمايي ۱ فيلم

 نام فيلم  کارگردان

  چهارشنبه سوري (۱۳۸۴)      اصغر فرهادي

بخش جشنواره جشنواره ها ۵ فيلم

 نام فيلم  کارگردان

  دم صبح (۱۳۸۴)     حميد رحمانيان

  شاعر زباله ها (۱۳۸۴)           محمد احمدي

  گل يا پوچ (۱۳۸۴)              ابوالفضل جليلي

  يادداشت بر زمين (۱۳۸۴)      علي‌محمد قاسمي

  يك شب (۱۳۸۳)   نيكي كريمي

بخش جوايز جنبي ۱ فيلم

 نام فيلم  کارگردان

  وقتي همه خواب بودند (۱۳۸۴)            فريدون حسن پور

بخش خارج از مسابقه ۱ فيلم

 نام فيلم  کارگردان

  گفتگو با سايه ها (۱۳۸۴)       خسرو سينايي

بخش زنگ سينما ۳ فيلم

 نام فيلم  کارگردان

  چوپان دروغگو (۱۳۸۴)          سيروس حسن پور

  سرتو بدزد رفيق (۱۳۸۴)        علي عبدالعلي زاده

  ماجراهاي اينترنتي (چاي نت) (۱۳۸۳)   حسين قناعت

بخش سينماي معناگرا ۲ فيلم

 نام فيلم  کارگردان

  سفر به هيدالو (۱۳۸۴)          مجتبي راعي

  وقتي همه خواب بودند (۱۳۸۴)            فريدون حسن پور

بخش فيلم هاي ميهمان ۱۷ فيلم

 نام فيلم  کارگردان

  آفسايد (۱۳۸۴)      جعفر پناهي

  ابراهيم خليل الله (۱۳۸۴)       محمدرضا ورزي

  از دوردست (۱۳۸۴)             رامين محسني

  اسب (۱۳۸۴)         بابك محمدي

  پروانه اي در مه (۱۳۸۴)         محمدجواد كاسه ساز

  جاي او ديگر خالي نيست (۱۳۸۴)         مهرداد خوشبخت

  چند كيلو خرما براي مراسم تدفين (۱۳۸۴)          سامان سالور

  خانه روشن (۱۳۸۴)             وحيد موسائيان

  راه طي شده (۱۳۸۴)            عباس رافعي

  روياي خيس (۱۳۸۴)            پوران درخشنده

  ستاره ها (جلد ۳: ستاره بود) (۱۳۸۴)     فريدون جيراني

  شام عروسي (۱۳۸۴)            ابراهيم وحيدزاده

  شبانه (۱۳۸۴)        اميد بنكدار

  كيوان عليمحمدي

  صحنه جرم، ورود ممنوع! (۱۳۸۴)         ابراهيم شيباني

  مسيح (۱۳۸۴)       نادر طالب زاده

  هفت رنگ (۱۳۸۴)               مازيار محمدي نژاد

  مواجهه (۱۳۸۳)      سعيد ابراهيمي فر

بخش مسابقه بين الملل ۳ فيلم

 نام فيلم  کارگردان

  به آهستگي (۱۳۸۴)             مازيار ميري

  جايي در دوردست (۱۳۸۴)     خسرو معصومي

  كارگران مشغول كارند (۱۳۸۴)             ماني حقيقي

بخش مسابقه سينماي آسيا ۲ فيلم

 نام فيلم  کارگردان

  به نام پدر (۱۳۸۴)               ابراهيم حاتمي كيا

  شهر آشوب (۱۳۸۴)             يداله صمدي

بخش مسابقه سينماي ايران ۲۴ فيلم

 نام فيلم  کارگردان

  سينه سرخ (۱۳۸۵)              پرويز شيخ طادي

  باغ فردوس، پنج بعد از ظهر (۱۳۸۴)       سيامك شايقي

  به آهستگي (۱۳۸۴)             مازيار ميري

  به نام پدر (۱۳۸۴)               ابراهيم حاتمي كيا

  پرونده هاوانا (۱۳۸۴)            عليرضا رئيسيان

  تقاطع (۱۳۸۴)       ابوالحسن داوودي

  جايي در دوردست (۱۳۸۴)     خسرو معصومي

  چند مي گيري گريه كني (۱۳۸۴)         شاهد احمدلو

  چهارشنبه سوري (۱۳۸۴)      اصغر فرهادي

  زاگرس (۱۳۸۴)      محمدعلي نجفي

  زمان مي ايستد (۱۳۸۴)         عليرضا اميني

  زمستان است (۱۳۸۴)           رفيع پيتز

  ستاره ها (جلد ۱: ستاره مي شود) (۱۳۸۴)           فريدون جيراني

  سفر به هيدالو (۱۳۸۴)          مجتبي راعي

  شاهزاده ايراني (۱۳۸۴)          محمد نوري زاد

  شب بخير فرمانده (۱۳۸۴)      انسيه شاه حسيني

  شهر آشوب (۱۳۸۴)             يداله صمدي

  عصر جمعه (۱۳۸۴)              مونا زندي حقيقي

  قتل آنلاين (۱۳۸۴)              مسعود آب پرور

  كارگران مشغول كارند (۱۳۸۴)             ماني حقيقي

  هوو (۱۳۸۴)          عليرضا داوودنژاد

  وقتي همه خواب بودند (۱۳۸۴)            فريدون حسن پور

  شوريده (۱۳۸۳)      محمدعلي سجادي

  كافه ستاره (۱۳۸۳)             سامان مقدم

بخش مسابقه فيلم هاي اول و دوم ۱۷ فيلم

 نام فيلم  کارگردان

  ابراهيم خليل الله (۱۳۸۴)       محمدرضا ورزي

  از دوردست (۱۳۸۴)             رامين محسني

  اسب (۱۳۸۴)         بابك محمدي

  به آهستگي (۱۳۸۴)             مازيار ميري

  پروانه اي در مه (۱۳۸۴)         محمدجواد كاسه ساز

  جاي او ديگر خالي نيست (۱۳۸۴)         مهرداد خوشبخت

  چند كيلو خرما براي مراسم تدفين (۱۳۸۴)          سامان سالور

  چند مي گيري گريه كني (۱۳۸۴)         شاهد احمدلو

  شاهزاده ايراني (۱۳۸۴)          محمد نوري زاد

  شب بخير فرمانده (۱۳۸۴)      انسيه شاه حسيني

  شبانه (۱۳۸۴)        اميد بنكدار

  كيوان عليمحمدي

  صحنه جرم، ورود ممنوع! (۱۳۸۴)         ابراهيم شيباني

  عصر جمعه (۱۳۸۴)              مونا زندي حقيقي

  قتل آنلاين (۱۳۸۴)              مسعود آب پرور

  كارگران مشغول كارند (۱۳۸۴)             ماني حقيقي

  مسيح (۱۳۸۴)       نادر طالب زاده

  هفت رنگ (۱۳۸۴)               مازيار محمدي نژاد

 

موضوعات جوايز   بين المللي فيلم فجر ـ دوره بيست و چهارم(۱۳۸۴)

 

۱ - نگاه لطيف و روابط انساني و تأكيد بر باورهاي ملي و مذهبي و توجه به سالمندان

             

             برنده :

           

              وقتي همه خواب بودند (1384)          ...           فريدون حسن پور

 

۲ - انتقال مفاهيم معنوي در سينما

             

             برنده :

           

              چند مي گيري گريه كني (1384)       ...           شاهد احمدلو

 

۳ - بهترين اثر هنر و تجربه

             

             برنده :

           

              سفر به هيدالو (1384)        ...           مجتبي راعي

             

              نامزد :

           

              زمان مي ايستد (1384)       ...           عليرضا اميني

           

              كارگران مشغول كارند (1384)           ...           ماني حقيقي

           

              وقتي همه خواب بودند (1384)          ...           فريدون حسن پور

 

۴ - بهترين بازيگر كودك

             

             برنده :

           

              هوو (1384)        ...           ثمين وزيريان

 

۵ - بهترين بازيگري

             

             برنده :

           

              به آهستگي (1384)           ...           محمدرضا فروتن

 

۶ - بهترين تدوين

             

             برنده :

           

              چهارشنبه سوري (1384)    ...           هايده صفي ياري

             

              نامزد :

           

              به نام پدر (1384)             ...           سهراب خسروي

           

              تقاطع (1384)     ...           بهرام دهقان

           

              زمستان است (1384)         ...           حسن حسندوست

           

              شاهزاده ايراني (1384)        ...           حسين زندباف

           

              عصر جمعه (1384)            ...           سپيده عبدالوهاب

 

۷ - بهترين جلوه هاي ويژه

             

             برنده :

           

              شهر آشوب (1384)           ...           محسن روزبهاني

           

              شهر آشوب (1384)           ...           علاءالدين پژمان

             

              نامزد :

           

              زاگرس (1384)    ...           محسن شاه ابراهيمي

           

              وقتي همه خواب بودند (1384)          ...           داوود رسوليان

 

۸ - بهترين چهره پردازي

             

             برنده :

           

              به نام پدر (1384)             ...           مهرداد ميركياني

             

              نامزد :

           

              زمان مي ايستد (1384)       ...           ايمان اميدواري

           

              عصر جمعه (1384)            ...           مهرداد ميركياني

           

              شوريده (1383)    ...           سودابه خسروي

           

              كافه ستاره (1383)           ...           مهري شيرازي

 

۹ - بهترين صدابرداري

             

             برنده :

           

              زمستان است (1384)         ...           يداله نجفي

           

              زمستان است (1384)         ...           ناصر شكوهي نيا

             

              نامزد :

           

              پرونده هاوانا (1384)          ...           مهران ملكوتي

           

              جايي در دوردست (1384)   ...           جهانگير ميرشكاري

           

              سفر به هيدالو (1384)        ...           بهمن اردلان

           

              كافه ستاره (1383)           ...           امين ميرشكاري

           

              كافه ستاره (1383)           ...           ايرج شهزادي

 

۱۰ - بهترين صداگذاري

             

             برنده :

           

              زمان مي ايستد (1384)       ...           محمدرضا دلپاك

             

              نامزد :

           

              چهارشنبه سوري (1384)    ...           مسعود بهنام

           

              چهارشنبه سوري (1384)    ...           حسين ابوالصدق

           

              زاگرس (1384)    ...           پرويز آبنار

           

              قتل آنلاين (1384)            ...           فريدون خوشابافرد

 

۱۱ - بهترين طراحي صحنه و لباس

             

             برنده :

           

              شاهزاده ايراني (1384)        ...           ايرج رامين فر

             

              نامزد :

           

              باغ فردوس، پنج بعد از ظهر (1384)     ...           فاضل ژيان

           

              تقاطع (1384)     ...           اميرحسين اثباتي

           

              سفر به هيدالو (1384)        ...           حسين روح پروري

           

              عصر جمعه (1384)            ...           ژيلا مهرجويي

 

۱۲ - بهترين فيلم

             

             برنده :

           

              به آهستگي (1384)           ...           جهانگير كوثري

           

              به نام پدر (1384)             ...           ابراهيم حاتمي كيا

             

              نامزد :

           

              تقاطع (1384)     ...           ناصر شفق

           

              تقاطع (1384)     ...           سعيد حاجي ميري

           

              چهارشنبه سوري (1384)    ...           سيدجمال ساداتيان

           

              عصر جمعه (1384)            ...           جهانگير كوثري

 

۱۳ - بهترين فيلم اول

             

             برنده :

           

              عصر جمعه (1384)            ...           جهانگير كوثري

             

              نامزد :

           

              از دوردست (1384)           ...           رامين محسني

           

              شبانه (1384)      ...           اميرعباس گردان

 

۱۴ - بهترين فيلم دوم

             

             برنده :

           

              شاهزاده ايراني (1384)        ...           محمد نوري زاد

             

              نامزد :

           

              به آهستگي (1384)           ...           جهانگير كوثري

           

              چند كيلو خرما براي مراسم تدفين (1384)        ...           محمود فلاح

 

۱۵ - بهترين فيلمبرداري

             

             برنده :

           

              زمستان است (1384)         ...           محمد داوودي

             

              نامزد :

           

              تقاطع (1384)     ...           بهرام بدخشاني

           

              جايي در دوردست (1384)   ...           نادر معصومي

           

              ستاره ها (جلد 1: ستاره مي شود) (1384)         ...           محمد آلادپوش

           

              عصر جمعه (1384)            ...           حسين جعفريان

 

۱۶ - بهترين فيلمنامه

             

             برنده :

           

              به آهستگي (1384)      &

شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۶

اخبار مرتبط