,

داوران:

اميرحسين اثباتي     بخش مواد تبليغ و اطلاع رساني سينماي ايران

ياسمين احمد         بخش مسابقه سينماي آسيا (جلوه گاه شرق)

محمد احمدي         بخش مواد تبليغ و اطلاع رساني سينماي ايران

توفيق اسماعيل اف  بخش مسابقه سينماي بين الملل (جام جهان نما)

خيريه البشلاوي       بخش مسابقه فيلم هاي معناگرا

ووتر بارندرخت        بخش مسابقه سينماي بين الملل (جام جهان نما)

شهريار بحراني         بخش مسابقه سينماي ايران (سوداي سيمرغ)

محمد بزرگ نيا       بخش مسابقه فيلم هاي اول

كمال تبريزي          بخش مسابقه فيلم هاي اول

ايو تورآوال             بخش مسابقه سينماي آسيا (جلوه گاه شرق)

بيجايا جنا             بخش مسابقه سينماي بين الملل (جام جهان نما)

تسي تسي دانگارمبا  بخش مسابقه سينماي بين الملل (جام جهان نما)

محمد داوودي         بخش مسابقه سينماي ايران (سوداي سيمرغ)

بهرام دهقان           بخش مواد تبليغ و اطلاع رساني سينماي ايران

مجتبي راعي           بخش مسابقه سينماي آسيا (جلوه گاه شرق)

آن دمي ژروئه         بخش مسابقه فيلم هاي معناگرا

مالتي ساهاي          بخش مسابقه سينماي آسيا (جلوه گاه شرق)

سيف اله صمديان     بخش مواد تبليغ و اطلاع رساني سينماي ايران

نادر طالب زاده        بخش مسابقه فيلم هاي معناگرا

جواد طوسي           بخش مسابقه سينماي ايران (سوداي سيمرغ)

امير عابدي             بخش مواد تبليغ و اطلاع رساني سينماي ايران

اسد فولادكار          بخش مسابقه سينماي آسيا (جلوه گاه شرق)

عبدالحميد قديريان  بخش مسابقه سينماي ايران (سوداي سيمرغ)

احمدرضا گرشاسبي              بخش مسابقه فيلم هاي اول

ديويد گوچ             بخش مسابقه فيلم هاي معناگرا

مجيد مجيدي         بخش مسابقه سينماي بين الملل (جام جهان نما)

مجيد مسچي          بخش مواد تبليغ و اطلاع رساني سينماي ايران

محمدعلي نجفي       بخش مسابقه سينماي ايران (سوداي سيمرغ)

علي نصيريان          بخش مسابقه سينماي ايران (سوداي سيمرغ)

علي نيك رفتار        بخش مواد تبليغ و اطلاع رساني سينماي ايران

محمدرضا هنرمند     بخش مسابقه سينماي ايران (سوداي سيمرغ)

آنيژكا هولاند          بخش مسابقه فيلم هاي معناگرا

علي وزيريان           بخش مواد تبليغ و اطلاع رساني سينماي ايران

دبير:

عليرضا رضاداد      

 

هيأت انتخاب جشنواره  بين المللي فيلم فجر ـ دوره بيست و پنجم(۱۳۸۵)

۱- امير اسفندياري  بخش مسابقه سينماي بين الملل (جام جهان نما)

۲- جمال اميد        بخش مسابقه سينماي بين الملل (جام جهان نما)

۳- احمد اميني       بخش مسابقه سينماي ايران (سوداي سيمرغ)

۴- عبدالحسن برزيده             بخش مسابقه سينماي ايران (سوداي سيمرغ)

۵- محمد بزرگ نيا  بخش مسابقه سينماي بين الملل (جام جهان نما)

۶- عزيزاله حاجي مشهدي       بخش مسابقه سينماي ايران (سوداي سيمرغ)

۷- مجيد رضابالا      بخش مسابقه سينماي ايران (سوداي سيمرغ)

۸- مجيد شاه حسيني           بخش مسابقه سينماي بين الملل (جام جهان نما)

۹- جمال شورجه     بخش مسابقه سينماي ايران (سوداي سيمرغ)

۱۰- مجيد شيخ انصاري          بخش مسابقه سينماي بين الملل (جام جهان نما)

۱۱- يداله صمدي     بخش مسابقه سينماي ايران (سوداي سيمرغ)

۱۲- حسين كرمي    بخش مسابقه سينماي ايران (سوداي سيمرغ)

۱۳- مجتبي مشيري             بخش مسابقه سينماي ايران (سوداي سيمرغ)

۱۴- محمدحسين نيرومند       بخش مسابقه سينماي ايران (سوداي سيمرغ)

 

 

 

 

مقررات جشنواره :

 

بسمه تعالي

 

مقررات بيست و پنجمين جشنواره بين المللي فيلم فجر

12 بهمن ماه تا 22 بهمن ماه 1385

 

بيست و پنجمين جشنواره بين المللي فيلم فجر توسط بنياد سينمايي فارابي وابسته به معاونت امور سينمايي و سمعي و بصري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به مناسبت بزرگداشت بيست و هشتمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي از 12 بهمن ماه تا 22 بهمن ماه 1385 در تهران برگزار مي شود.

 

مسابقه سينماي ايران: سوداي سيمرغ

 

هدف جشنواره،‌ عرضه و معرفي فيلم هاي ارزشمند يك سال فيلمسازي و نيز ارزيابي و تشويق هنرمندان بمنظور اعتلاي هنر صنعت سينماي ايران است.

برنامه هاي اين بخش شامل قسمت هاي زير است:

 

الف مسابقه سينمايي بلند و داستاني كوتاه

 

فيلم هاي سينمايي كه تا بهمن 1385در تهران و همچنين در دوره هاي گذشته جشنواره به نمايش درنيامده و بيش از دو سال از زمان توليدشان نگذشته باشد.

فيلم هاي داستاني كوتاه كه حداقل سه دقيقه و حداكثر پانزده دقيقه و سال توليدشان نيز بعد از 1384 باشد. صرفاً فيلمهاي پذيرفته شده در بخشهاي گوناگون رقابتي جشنواره بين المللي فيلم كوتاه تهران مي توانند متقاضي شركت در اين بخش باشند.

 

    يك هيأت انتخاب كه اعضايش توسط دبير جشنواره تعيين مي شود،‌ پس از بازبيني همه فيلم هاي متقاضي، آثار مناسب براي اين بخش را انتخاب خواهند كرد.

    يك هيأت داوري شامل حداقل پنج نفر از اعضاي آن از ميان هنرمندان و صاحبنظران توسط دبير جشنواره برگزيده خواهند شد فيلم هاي بخش مسابقه را داوري و جوايز زير را اهداء مي نمايند.

    گروه اول

    سيمرغ بلورين، براي بهترين فيلم

    جايزه ويژه سينماي ايران به نگاه ملي (ديني شرقي ايراني)

    سيمرغ بلورين و جايزه ويژه هيأت داوران به بهترين فيلم هنر و تجربه

    سيمرغ بلورين براي بهترين كارگرداني

    سيمرغ بلورين، براي بهترين فيلمنامه

    سيمرغ بلورين، براي بهترين فيلمنامه اقتباسي

    سيمرغ بلورين، براي بهترين از بين آثار هنر و تجربه

    سيمرغ بلورين، براي بهترين بازيگر زن نقش اول

    سيمرغ بلورين، براي بهترين بازيگر مرد نقش اول

    سيمرغ بلورين، براي بهترين فيلم كوتاه داستاني

    گروه دوم

    سيمرغ بلورين براي بهترين فيلمبرداري

    سيمرغ بلورين، براي بهترين تدوين

    سيمرغ بلورين، براي بهترين موسيقي متن

    سيمرغ بلورين، براي بهترين بازيگر زن نقش مكمل

    سيمرغ بلورين، ‌براي بهترين صدابرداري و صداگذار

    سيمرغ بلورين، براي بهترين طراح صحنه و لباس

    سيمرغ بلورين، براي بهترين جلو هاي ويژه

    سيمرغ بلورين، براي بهترين چهره پردازي

    گروه سوم

    جشنواره  اقلام تبليغاتي و اطلاع رساني فيلمها مانند عكس،‌ پوستر و تيزر را نيز داوري و در آئين افتتاحيه جوايز ويژه اي را به برترين آنها اهداء مي نمايد. مقررات خاص و شرايط شكرت در اين بخش متعاقباً اعلام مي گردد.

    هيأت داوران و گروه دوم جوايز خود را به آثاري  اهداء مي نمايند كه در آن بخش موجبات پيشرفت و ارتقاء جنبه هاي مختلف هنر ـ صنعت سينما را فراهم آورده باشد.

    عوامل تهيه و توزيع فيلم هاي حاضر در بخش مسابقه نمي توانند در هيأت داوري شركت كنند.

 

ب: مسابقه آثار مستند: چشم واقعيت

 

    كليه آثار مستند بلند و كوتاه كه بعد از سال 1384 توليد شده باشند و در دوره هاي گذشته و در تهران به نمايش در نيامده باشند مي توانند در اين بخش شركت نمايند.

    يك هيأت داوري مستقل به انتخاب دبير جشنواره، آثار برگزيده را داوري مي كنند.

    در اين بخش دو «سيمرغ بلورين» (بهترين كارگرداني و بهترين پژوهش) به برگزيدگان اين رشته اهداء خواهد شد.

 

ج: خارج از مسابقه

فيلم هاي خارج از مسابقه كه هم ارزش فيلم هاي بخش مسابقه هستند شامل آثاري مي شوند كه به لحاظ رعايت مقررات، ‌از جمله عضويت يكي از سازندگان فيلم در هيأت داوري امكان نمايش در بخش مسابقه را پيدا نكرده اند و يا سازنده فيلم، خواستار نمايش اثرش در اين بخش باشد.

 

د: فيلم هاي ميهمان

اين فيلم هاي از بين آثار مناسبي كه به دليل محدوديت تعداد فيلم هاي بخش مسابقه موفق نشده اند به جشنواره راه يابند،‌ انتخاب مي شوند. در اين بخش نيز،‌ فيلم ها مورد بررسي قرار گرفته و يك اثر به عنوان بهترين فيلم بخش ميهمان جايزه اي از سوي دبير جشنواره دريافت مي كند.

 

ه. نخستين فيلم بلند فيلمساز

يك هيأت داوري مستقل به انتخاب دبير جشنواره، از بين آثار اول فيلمسازان كليه بخش هاي سينمايي (بخش مسابقه و ميهمان) را جداگانه داوري و به برترين فيلم اول «سيمرغ بلورين» اهداء مي نمايند.

 

و. فيلم برگزيده تماشاگران

جشنواره از طريق مراجعه به آراي تماشاگران از بين فيلم هاي بخش هاي مسابقه، به محبوب ترين فيلم ايراني جايزه «سيمرغ بلورين» اهداء خواهد كرد.

 

    به همه فيلم هايي كه بخش هاي مسابقه، خارج از مسابقه و ميهمان راه يافته اند گواهي شركت اهداء خواهد شد.

 

    ز: نكوداشت سينماي ايران

    به منظور ارج نهادن به كوشش هاي ارزشمند سينماگران برگزيده، جشنواره طي آئيني از خدمات ايشان تجليل به عمل خواهد آورد. در اين بخش مرور كارنامه بيست و پنج ساله جشنواره مورد توجه ويژه مي باشد.

 

مسابقه سينماي بين المللي: جام جهان نما

 

هدف از برپايي اين بخش، نمايش آثاري است كه علاوه بر فراهم ساختن امكان ترويج و تعامل فرهنگي با ساير جوامع، امكان ارزيابي بهتر و بيشتر وضعيت و موقعيت سينماي ايران را در مقايسه با ديگر كشورها فراهم آورد.

برنامه هاي اين بخش شامل قسمت هاي زير است:

الف: مسابقه بين المللي

اين بخش با هدف شناخت و ارزيابي آن گونه توانائيها و ظرفيت هاي انساني كه موقعيت يگانه او را بين ساير موجودات ممتاز مي سازد، برگزار مي شود.

ـ جشنواره در اين بخش فيلم هاي كوتاه زنده يا نقاشي متحرك (با زمان نمايش 3 تا 15 دقيقه) و بلندي را مي پذيد كه شرايط زير را داشته باشد:

 

    سال توليدشان بعد از 2004 باشد.

    در دوره هاي گذشته جشنواره به نمايش در نيامده باشد.

    پيش از ژانويه 2007 در تهران نمايش داده نشده باشد.

    به زبان انگليسي يا فرانسه و يا داراي زيرنويس به يكي از اين دو زبان باشد.

 

ـ هر كشور مي تواند حداكثر دو فيلم كوتاه (3 تا 15 دقيقه) و كشور ايران سه فيلم بلند و چهار فيلم كوتاه شركت دهد.

 

    هيأت داوران حداكثر تا 48 ساعت قبل از مراسم پاياني، نامزدهاي دريافت جايزه هر رشته را معرفي خواهند كرد.

    هيچ جايزه اي در مسابقه بطور هم ارزش ميان دو يا چند اثر تقسيم نمي شود.

    نماينده اي از جشنواره مي تواند بدون حق رأي در بحث هاي هيأت داوران شركت كند

    ـ فيلم هاي شركت كننده توسط هيأت انتخاب كه توسط دبير تعيين مي شوند بررسي و گزينش مي شوند.

    ـ يك هيأت داوري بين الملل شامل حداقل پنج نفر از اعضاي آن از ميان هنرمندان و صاحبنظران برگزيده خواهند شد، فيلم هاي اين بخش را ارزيابي كرده و جوايز زير را اهداء مي كنند.

    سيمرغ بلورين، براي بهترين فيلم بلند

    سيمرغ بلورين، جايزه ويژه هيأت داوران

    سيمرغ بلورين، براي بهترين كارگرداني

    سيمرغ بلورين، براي بهترين فيلمنامه

    سيمرغ بلورين، براي بهترين بازيگر

    سيمرغ بلورين، براي بهترين دستاورد هنري يا فني

    سيمرغ بلورين، براي بهترين فيلم كوتاه داستاني

 

ب: مسابقه سينماي معناگرا: در جستجوي حقيقت

 

اين بخش بمنظور توجه به نقش سينما بعنوان ظرفيتي غني براي بيان عوالم غير مادي برگزار مي شود. از اين رو، هر اثري كه بتواند مخاطب را به عوالم غير مادي و نيز به تعالي خصلت هاي انساين از طريق دستيابي به مفاهيم ارزشمند متعالي رهنمون شود،‌مي تواند در اين بخش مسابه شركت نمايد.

ـ جشنواره در اين بخش فيلم هايي را مي پذيرد كه:

 

    سال توليدشان بعد از 2003 باشد.

    در دوره هاي گذشته جشنواره به نمايش درنيامده باشد و پيش از ژانويه 2007 در تهران نمايش داده نشده باشد.

    به زبان انگليسي يا فرانسه و يا داراي زيرنويس به يكي از اين زبان باشد.

    ـ فيلمهاي متقاضي اين بخش توسط هيأت انتخاب كه از سوي دبير تعيين شده اند بررسي و انتخاب مي شوند

    ـ يك هيأت داوري بين المللي شامل حداقل سه نفر از اعضاي آن از ميان هنرمندان  صاحبنظران برگزيده مي شنود، فيلم هاي اين بخش را ارزيابي و جوايز زير را اهداء مي كنند:

    سيمرغ بلورين، براي بهترين فيلم

    سيمرغ بلورين، براي بهترين كارگرداني

    سيمرغ بلورين، براي بهترين فيلمنامه

 

ج: مسابقه سينماي آسيا: جلوه گاه شرق

 

اين بخش بمنظور توجه به اعتلاء و ارتقاي توليدات سينماي آسيا، برگزار مي شود.

 

    سال توليدشان بعد از 2003 باشد.

    پيش از ژانويه 2007 در تهران نمايش داده نشده باشد.

    در دوره هاي گذشته جشنواره به نمايش در نيامده باشد.

    به زبان انگليسي يا فرانسه و يا داراي زيرنويس به يكي از اين دو زبان باشد.

    ـ هر كشور مي تواند حداكثر دو فيلم بلند و كشور ايران سه فيلم بلند شركت دهد

    ـ فيلمهاي شركت كننده توسط هيأت انتخاب كه توسط دبير تعيين مي شوند بررسي و گزينش مي وند.

    ـ يك هيأت داوري بين المليل شامل حداقل پنج نفر از اعضاي آن از ميان هنرمندان و صاحبنظران برگزيده خواهند شد،‌فيلم هاي اين بخش را ارزيابي كرده و جوايز زير را اهداء مي كنند.

    سيمرغ بلورين، براي بهترين فيلم

    سيمرغ بلورين، براي بهترين كارگرداني

    سيمرغ بلورين، براي بهترين فيلمنامه

    هيچ جايزه اي نمي تواند در بخش مسابقه بطور هم ارزش ميان دو يا چند اثر تقسيم شود.

    نماينده اي از جشنواره مي تواند بدون حق رأي در بحث هاي هيأت داوري شركت كند.

 

د: خارج از مسابقه

 

فيلم هاي اين بخش كه هم ارزش فيلم هاي بخش مسابقه هستند شامل آثاري مي شوند كه:

  1. به لحاظ مغايرت سال تهيه شان با مقررات يا محدوديت تعداد فيلم هاي بخش مسابقه موفق نشده اند به جشنواره راه يابند.
  2. به لحاظ رعايت مقررات از جهت عضويت يكي از سازندگان فيلم در هيأت داوري امكان نمايش در بخش مسابقه را نداشته باشند.
  3. سازنده فيلم خواستار نمايش اثرش در اين بخش باشد.

به همه فيلم هايي كه به بخش مسابقه يا خارج از ماسبقه راه يابند گواهي شركت اهداء خواهد شد.

 

ه. جشنواره جشنواره ها

 

فيلم هاي اين بخش از ميان فيلم هاي برگزيده اي كه در جشنواره هاي مختلف جهاني به نمايش درآمدهاند، انتخاب خواهند شد.

و: نمايش هاي ويژه

براي اين بخش دو گروه فيلم پيش بيني شده است:

 

    فيلم هايي كه بمناسبت رويدادهاي خاصي در سينما، برگزيده مي شوند.

 

    فيلم هاي كوتاه و بلند،‌ اعم از داستاني و يا مستند كه به شناخت سينماي يك منطقه و يا سرزمين و روند تحولات فرهنگي و فني مي پردازد.

 

ز: فيلم برگزيده تماشاگران

 

جشنواره، از طريق مراجعه به آراي تماشاگران فيلم هاي بخش مسابقه، به محبوب ترين فيلم خارجي جايزه سيمرغ بلورين اهداء خواهد كرد.

 

ح: مرور آثار

 

جشنواره در اين بخش به ستايش از كوشش هاي ارزشمند سينماگران برگزيده و نمايش آثار سينمايي برتر جهان، خواهد پرداخت.

 

مقررات عمومي

 

  1. هر استوديو، سازمان، نهاد و شخص مي تواند هر تعداد فيلم 35 ميليمتري بلند و كوتاه كه مايل باشد به جشنواره ارايه نمايد.
  2. نهادها، ‌سازمان هاي دولتي و تهيه كنندگان بخش خصوصي كه مايل اند فيلم هاي شان را در قسمت هاي مختلف جشنواره شركت دهند ضروريست نكات زير را رعايت نمايند:

الف: برگهاي درخواست شركت در جشنواره را تكميل و همراه نسخه اوليه فيلم، عكس، پوستر، بروشور و... حداكثر تا پايان بيستم آذرماه 1385 به دفتر جشنواره تحويل نمايند.

ب. آخرين زمان تحويل نسخه اصلي فيلم هاي پذيرفته شده 12 ديماه 1385 مي باشد.

  1. تصميم درباره برنامه هاي جشنواره و همچنين تعيين تاريخ و ساعت نمايش فيلم ها با جشنواره خواهد بود.
  2. پس از تحويل كپي فيلم ها به دفتر جشنواره، امكان خارج كردن آن ها از برنامه وجود ندارد.
  3. امضاي برگ درخواست شركت در جشنواره به منزله قبول كامل مقررات جشنواره و ساير ضوابط نمايش فيلم در ايران است.
  4. تفسير و اخذ تصميم نهايي درباره هر نكته اي كه در مقررات حاضر پيش بيني نشده و يا ابهام ناشي از مفاد مقررات، با دبير جشنواره است.

 

ليست فيلمهايي که در جشنواره بين المللي فيلم فجر ـ دوره بيست و پنجم(۱۳۸۵) شرکت داشته اند.

 

فيلم       کارگردان

تك درختها (1386)             سعيد ابراهيمي فر

سبيل مردونه (1386)           جواد اردكاني

سرزمين گمشده (1386)       وحيد موسائيان

مخمصه (1386)     محمدعلي سجادي

آخرين ملكه زمين (1385)     محمدرضا عرب

آدم (1385)          عبدالرضا كاهاني

آفتاب بر همه يكسان مي تابد (1385)     عباس رافعي

آن سه (1385)       نقي نعمتي

آنكه دريا مي رود (1385)       آرش معيريان

اتوبوس شب (1385)            كيومرث پوراحمد

اخراجيها (1385)    مسعود ده نمكي

اقليما (1385)        محمدمهدي عسگرپور

باز هم سيب داري؟ (1385)    بايرام فضلي

بچه هاي ابدي (1385)          پوران درخشنده

پاپيتال (1385)      اردشير شليله

پاداش سكوت (1385)           مازيار ميري

پارك وي (1385)   فريدون جيراني

پايان راه (1385)     افسانه منادي

تصميم كبرا (1385)            سيروس حسن پور

چند روز بعد (1385)            نيكي كريمي

چهار انگشتي (1385)           سعيد سهيلي

خدا نزديك است (1385)       علي وزيريان

خون بازي (1385) رخشان بني اعتماد

محسن عبدالوهابي

دستهاي خالي (1385)          ابوالقاسم طالبي

رئيس (1385)        مسعود كيميايي

رامي (1385)         بابك شيرين صفت

راننده تاكسي (1385)           مهدي صباغ زاده

رمز (1385)          محمدعلي سجادي

روايت هاي ناتمام (1385)      پوريا آذربايجاني

روز باران (1385)    اسماعيل براري

روز برمي آيد (1385)           بيژن ميرباقري

روز سوم (1385)    محمدحسين لطيفي

ساعت 25 (1385)   مسعود آب پرور

سربلند (1385)      سعيد تهراني

سنتوري (1385)    داريوش مهرجويي

سنگ، كاغذ، قيچي (1385)    سعيد سهيلي

سوغات فرنگ (1385)           كامران قدكچيان

سينه سرخ (1385) پرويز شيخ طادي

قاعده بازي (1385) احمدرضا معتمدي

قفل ساز (1385)    غلامرضا رمضاني

گاهي واقعي (1385)             رامين لباسچي

گرگ و ميش (1385)           قاسم جعفري

گناه من (1385)     مهرشاد كارخاني

گوشواره (1385)     وحيد موسائيان

گيس بريده (1385)             جمشيد حيدري

مثل يك قصه (1385)           خسرو سينايي

مصائب دوشيزه (1385)         سيدمسعود اطيابي

من و دبورا (1385) سيدضياءالدين دري

ميم مثل مادر (1385)          رسول ملاقلي پور

ميناي شهر خاموش (1385)   اميرشهاب رضويان

نيما يوشيج (1385)             نادر كجوري

آتش بس (1384)    تهمينه ميلاني

آرامش در ميان مردگان (1384)           مهرداد فريد

ابراهيم خليل الله (1384)       محمدرضا ورزي

به آهستگي (1384)             مازيار ميري

به نام پدر (1384)   ابراهيم حاتمي كيا

پابرهنه در بهشت (1384)      بهرام توكلي

تقاطع (1384)       ابوالحسن داوودي

چند مي گيري گريه كني (1384)         شاهد احمدلو

چه كسي امير را كشت (1384)            مهدي كرم پور

چهارشنبه سوري (1384)      اصغر فرهادي

حكم (1384)         مسعود كيميايي

خاك سرد (1384) رضا سبحاني

روياي خيس (1384)            پوران درخشنده

زمستان است (1384)           رفيع پيتز

زير درخت هلو (1384)         ايرج طهماسب

ستاره ها (جلد 2: ستاره است) (1384)   فريدون جيراني

شام عروسي (1384)            ابراهيم وحيدزاده

عروسك فرنگي (1384)         فرهاد صبا

وقتي همه خواب بودند (1384)            فريدون حسن پور

يك بوس كوچولو (1384)      بهمن فرمان آرا

باغهاي كندلوس (1383)        ايرج كريمي

كافه ستاره (1383)             سامان مقدم

يك تكه نان (1383)             كمال تبريزي

اينجا چراغي روشن است (1381)          رضا ميركريمي

 

بخشهای جشنواره  بين المللي فيلم فجر ـ دوره بيست و پنجم(۱۳۸۵)

 

تعداد کل بخش ها : ۱۵

بخش برگزيدگان دستاوردهاي فني و هنري ۱ فيلم

 نام فيلم  کارگردان

  خون بازي (۱۳۸۵)              رخشان بني اعتماد

  محسن عبدالوهابي

بخش برگزيده تماشاگران ۲ فيلم

 نام فيلم  کارگردان

  اخراجيها (۱۳۸۵)   مسعود ده نمكي

  سنتوري (۱۳۸۵)   داريوش مهرجويي

بخش جشنواره جشنواره ها ۳ فيلم

 نام فيلم  کارگردان

  باز هم سيب داري؟ (۱۳۸۵)   بايرام فضلي

  چند روز بعد (۱۳۸۵)            نيكي كريمي

  خون بازي (۱۳۸۵)              رخشان بني اعتماد

  محسن عبدالوهابي

بخش خارج از مسابقه سينماي ايران ۱ فيلم

 نام فيلم  کارگردان

  سينه سرخ (۱۳۸۵)              پرويز شيخ طادي

بخش خارج از مسابقه سينماي بين الملل ۱ فيلم

 نام فيلم  کارگردان

  خون بازي (۱۳۸۵)              رخشان بني اعتماد

  محسن عبدالوهابي

بخش رقابتي ۲ فيلم

 نام فيلم  کارگردان

  خون بازي (۱۳۸۵)              رخشان بني اعتماد

  محسن عبدالوهابي

  سينه سرخ (۱۳۸۵)              پرويز شيخ طادي

بخش سينماي معناگرا ۳ فيلم

 نام فيلم  کارگردان

  آفتاب بر همه يكسان مي تابد (۱۳۸۵)     عباس رافعي

  دستهاي خالي (۱۳۸۵)          ابوالقاسم طالبي

  پابرهنه در بهشت (۱۳۸۴)      بهرام توكلي

بخش فيلم هاي ميهمان ۲۰ فيلم

 نام فيلم  کارگردان

  آخرين ملكه زمين (۱۳۸۵)     محمدرضا عرب

  آن سه (۱۳۸۵)       نقي نعمتي

  پاپيتال (۱۳۸۵)      اردشير شليله

  پايان راه (۱۳۸۵)     افسانه منادي

  تصميم كبرا (۱۳۸۵)            سيروس حسن پور

  چهار انگشتي (۱۳۸۵)           سعيد سهيلي

  خدا نزديك است (۱۳۸۵)       علي وزيريان

  رامي (۱۳۸۵)         بابك شيرين صفت

  راننده تاكسي (۱۳۸۵)           مهدي صباغ زاده

  رمز (۱۳۸۵)          محمدعلي سجادي

  روايت هاي ناتمام (۱۳۸۵)      پوريا آذربايجاني

  روز باران (۱۳۸۵)   اسماعيل براري

  ساعت ۲۵ (۱۳۸۵)               مسعود آب پرور

  سربلند (۱۳۸۵)      سعيد تهراني

  گاهي واقعي (۱۳۸۵)             رامين لباسچي

  گناه من (۱۳۸۵)     مهرشاد كارخاني

  من و دبورا (۱۳۸۵)              سيدضياءالدين دري

  نيما يوشيج (۱۳۸۵)             نادر كجوري

  آرامش در ميان مردگان (۱۳۸۴)           مهرداد فريد

  خاك سرد (۱۳۸۴)              رضا سبحاني

بخش مسابقه ـ پوستر (اعلان ديواري) ۱۳ فيلم

 نام فيلم  کارگردان

  سوغات فرنگ (۱۳۸۵)           كامران قدكچيان

  گرگ و ميش (۱۳۸۵)           قاسم جعفري

  ابراهيم خليل الله (۱۳۸۴)       محمدرضا ورزي

  به آهستگي (۱۳۸۴)             مازيار ميري

  به نام پدر (۱۳۸۴)               ابراهيم حاتمي كيا

  تقاطع (۱۳۸۴)       ابوالحسن داوودي

  چه كسي امير را كشت (۱۳۸۴)            مهدي كرم پور

  چهارشنبه سوري (۱۳۸۴)      اصغر فرهادي

  حكم (۱۳۸۴)         مسعود كيميايي

  زمستان است (۱۳۸۴)           رفيع پيتز

  عروسك فرنگي (۱۳۸۴)         فرهاد صبا

  كافه ستاره (۱۳۸۳)             سامان مقدم

  اينجا چراغي روشن است (۱۳۸۱)          رضا ميركريمي

بخش مسابقه ـ عكس ۱۲ فيلم

 نام فيلم  کارگردان

  گرگ و ميش (۱۳۸۵)           قاسم جعفري

  گيس بريده (۱۳۸۵)             جمشيد حيدري

  به نام پدر (۱۳۸۴)               ابراهيم حاتمي كيا

  تقاطع (۱۳۸۴)       ابوالحسن داوودي

  چند مي گيري گريه كني (۱۳۸۴)         شاهد احمدلو

  حكم (۱۳۸۴)         مسعود كيميايي

  روياي خيس (۱۳۸۴)            پوران درخشنده

  ستاره ها (جلد ۲: ستاره است) (۱۳۸۴)               فريدون جيراني

  شام عروسي (۱۳۸۴)            ابراهيم وحيدزاده

  وقتي همه خواب بودند (۱۳۸۴)            فريدون حسن پور

  يك بوس كوچولو (۱۳۸۴)      بهمن فرمان آرا

  يك تكه نان (۱۳۸۳)             كمال تبريزي

بخش مسابقه ـ نمونه فيلم (آنونس) ۱۱ فيلم

 نام فيلم  کارگردان

  ميم مثل مادر (۱۳۸۵)          رسول ملاقلي پور

  آتش بس (۱۳۸۴)   تهمينه ميلاني

  به آهستگي (۱۳۸۴)             مازيار ميري

  تقاطع (۱۳۸۴)       ابوالحسن داوودي

  چند مي گيري گريه كني (۱۳۸۴)         شاهد احمدلو

  روياي خيس (۱۳۸۴)            پوران درخشنده

  زير درخت هلو (۱۳۸۴)         ايرج طهماسب

  وقتي همه خواب بودند (۱۳۸۴)            فريدون حسن پور

  باغهاي كندلوس (۱۳۸۳)        ايرج كريمي

  كافه ستاره (۱۳۸۳)             سامان مقدم

  يك تكه نان (۱۳۸۳)             كمال تبريزي

بخش مسابقه بين الملل ۱ فيلم

 نام فيلم  کارگردان

  مثل يك قصه (۱۳۸۵)           خسرو سينايي

بخش مسابقه سينماي آسيا ۳ فيلم

 نام فيلم  کارگردان

  تك درختها (۱۳۸۶)             سعيد ابراهيمي فر

  اتوبوس شب (۱۳۸۵)            كيومرث پوراحمد

  رئيس (۱۳۸۵)        مسعود كيميايي

بخش مسابقه سينماي ايران ۲۸ فيلم

 نام فيلم  کارگردان

  تك درختها (۱۳۸۶)             سعيد ابراهيمي فر

  سبيل مردونه (۱۳۸۶)           جواد اردكاني

  سرزمين گمشده (۱۳۸۶)       وحيد موسائيان

  مخمصه (۱۳۸۶)     محمدعلي سجادي

  آدم (۱۳۸۵)          عبدالرضا كاهاني

  آفتاب بر همه يكسان مي تابد (۱۳۸۵)     عباس رافعي

  آنكه دريا مي رود (۱۳۸۵)       آرش معيريان

  اتوبوس شب (۱۳۸۵)            كيومرث پوراحمد

  اخراجيها (۱۳۸۵)   مسعود ده نمكي

  اقليما (۱۳۸۵)        محمدمهدي عسگرپور

  باز هم سيب داري؟ (۱۳۸۵)   بايرام فضلي

  بچه هاي ابدي (۱۳۸۵)          پوران درخشنده

  پاداش سكوت (۱۳۸۵)           مازيار ميري

  پارك وي (۱۳۸۵)               فريدون جيراني

  خون بازي (۱۳۸۵)              رخشان بني اعتماد

  محسن عبدالوهابي

  دستهاي خالي (۱۳۸۵)          ابوالقاسم طالبي

  رئيس (۱۳۸۵)        مسعود كيميايي

  روز برمي آيد (۱۳۸۵)           بيژن ميرباقري

  روز سوم (۱۳۸۵)   محمدحسين لطيفي

  سنتوري (۱۳۸۵)   داريوش مهرجويي

  سنگ، كاغذ، قيچي (۱۳۸۵)   سعيد سهيلي

  قاعده بازي (۱۳۸۵)              احمدرضا معتمدي

  قفل ساز (۱۳۸۵)   غلامرضا رمضاني

  گوشواره (۱۳۸۵)     وحيد موسائيان

  مثل يك قصه (۱۳۸۵)           خسرو سينايي

  مصائب دوشيزه (۱۳۸۵)         سيدمسعود اطيابي

  ميناي شهر خاموش (۱۳۸۵)               اميرشهاب رضويان

  پابرهنه در بهشت (۱۳۸۴)      بهرام توكلي

بخش مسابقه فيلم هاي اول ۱۶ فيلم

 نام فيلم  کارگردان

  آخرين ملكه زمين (۱۳۸۵)     محمدرضا عرب

  آدم (۱۳۸۵)          عبدالرضا كاهاني

  آن سه (۱۳۸۵)       نقي نعمتي

  اخراجيها (۱۳۸۵)   مسعود ده نمكي

  باز هم سيب داري؟ (۱۳۸۵)   بايرام فضلي

  پاپيتال (۱۳۸۵)      اردشير شليله

  پايان راه (۱۳۸۵)     افسانه منادي

  خدا نزديك است (۱۳۸۵)       علي وزيريان

  رامي (۱۳۸۵)         بابك شيرين صفت

  روايت هاي ناتمام (۱۳۸۵)      پوريا آذربايجاني

  گاهي واقعي (۱۳۸۵)             رامين لباسچي

  گناه من (۱۳۸۵)     مهرشاد كارخاني

  مصائب دوشيزه (۱۳۸۵)         سيدمسعود اطيابي

  نيما يوشيج (۱۳۸۵)             نادر كجوري

  آرامش در ميان مردگان (۱۳۸۴)           مهرداد فريد

  پابرهنه در بهشت (۱۳۸۴)      بهرام توكلي

 

موضوعات جوايز   بين المللي فيلم فجر ـ دوره بيست و پنجم(۱۳۸۵)

 

۱ - بهترين اثر هنر و تجربه

             

             برنده :

           

              خون بازي (1385)            ...           محمود كلاري

 

۲ - بهترين تدوين

             

             برنده :

           

              مخمصه (1386)   ...           محمدعلي سجادي

           

              خون بازي (1385)            ...           سپيده عبدالوهاب

             

              نامزد :

           

              ميناي شهر خاموش (1385)             ...           فرامرز هوتهم

           

              پابرهنه در بهشت (1384)    ...           بهرام دهقان

 

۳ - بهترين جلوه هاي ويژه

             

             برنده :

           

              قاعده بازي (1385)            ...           محسن روزبهاني

           

              قاعده بازي (1385)            ...           علاءالدين پژمان

             

              نامزد :

           

              اخراجيها (1385) ...           بهنام خاكسار

           

              اخراجيها (1385) ...           جواد شريفي راد

           

              روز سوم (1385) ...           محسن روزبهاني

 

۴ - بهترين چهره پردازي

             

             برنده :

           

              خون بازي (1385)            ...           مهرداد ميركياني

             

              نامزد :

           

              روز سوم (1385) ...           علي سام خواه

           

              پابرهنه در بهشت (1384)    ...           سعيد ملكان

 

۵ - بهترين صدابرداري

             

             برنده :

           

              پابرهنه در بهشت (1384)    ...           حسن زاهدي

           

              پابرهنه در بهشت (1384)    ...           داريوش صادقپور

             

              نامزد :

           

              اخراجيها (1385) ...           محمدرضا شجاعي

           

              اخراجيها (1385) ...           مجيد ميرفخرايي

           

              خون بازي (1385)            ...           يداله نجفي

           

              روز سوم (1385) ...           بهروز معاونيان

           

              ميناي شهر خاموش (1385)             ...           يداله نجفي

 

۶ - بهترين صداگذاري

             

             برنده :

           

              قاعده بازي (1385)            ...           محمدرضا دلپاك

 

۷ - بهترين طراحي صحنه و لباس

             

             برنده :

           

              روز سوم (1385) ...           محسن نوروزي

             

              نامزد :

           

              قاعده بازي (1385)            ...           احمدرضا معتمدي

           

              ميناي شهر خاموش (1385)             ...           مهرداد زاهديان

           

              پابرهنه در بهشت (1384)    ...           مجيد ليلاجي

 

۸ - بهترين فيلم

             

             برنده :

           

              سرزمين گمشده (1386)

           

              روز سوم (1385) ...           عليرضا جلالي

             

              نامزد :

           

              اتوبوس شب (1385)          ...           مهدي همايون فر

           

              ميناي شهر خاموش (1385)             ...           اميرشهاب رضويان

 

۹ - بهترين فيلم اول

             

             برنده :

           

              آخرين ملكه زمين (1385)   ...           محمدرضا عرب

           

              خدا نزديك است (1385)     ...           علي وزيريان

           

              پابرهنه در بهشت (1384)    ...           بهرام توكلي

 

۱۰ - بهترين فيلمبرداري

             

             برنده :

           

              پابرهنه در بهشت (1384)    ...           حميد خضوعي ابيانه

             

              نامزد :

           

              تك درختها (1386)           ...           همايون پايور

           

              خون بازي (1385)            ...           جهانگير كوثري

           

              روز سوم (1385) ...           ابراهيم غفوري

           

              قاعده بازي (1385)            ...           فرج حيدري

 

۱۱ - بهترين فيلمنامه

         

شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۶

اخبار مرتبط