اهدای سیمرغ بلورین جایزه ویژه هیئت داوران - 9 مگابایت
اهدای سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه - 20 مگابایت
اهدای سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه اقتباسی - 15 مگابایت
اهدای سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی فیلم اول - 21 مگابایت
اهدای سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن - 14 مگابایت
اهدای سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد - 19 مگابایت
اهدای سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن - 17 مگابایت
اهدای سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد - 21 مگابایت
اهدای سیمرغ بلورین بهترین فیلمبرداری - 9 مگابایت
اهدای سیمرغ بلورین بهترین تدوین - 17 مگابایت
اهدای سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن - 12 مگابایت
اهدای سیمرغ بلورین بهترین صدابرداری - 14 مگابایت

جشنواره فیلم فجر

  • ورود/عضویت