اخبار

حضور 19 شبکه داخلی و رسانههایی از 10 کشور در جشنواره فیلم فجر 35

حضور 19 شبکه داخلی و رسانه‌هایی از 10 کشور در جشنواره فیلم فجر 35

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 09 بهمن 1395 - 20:11
ادامه مطلب
برنامه کاخ مردمی و سینمای رسانههای جشنواره فجر35 اعلام شد

برنامه کاخ مردمی و سینمای رسانه‌های جشنواره فجر35 اعلام شد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 09 بهمن 1395 - 07:11
ادامه مطلب
اعلام جزئیات افتتاحیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

اعلام جزئیات افتتاحیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 09 بهمن 1395 - 03:11
ادامه مطلب
اشنوگل دراماتیزه کردن واقعیت برای پاسخگویی به آینده

«اشنوگل»؛ دراماتیزه کردن واقعیت برای پاسخگویی به آینده

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 09 بهمن 1395 - 23:11
ادامه مطلب
آیین آغاز فجر35 به روایت کارگردان مراسم افتتاحیه

آیین آغاز فجر35 به روایت کارگردان مراسم افتتاحیه

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 10 بهمن 1395 - 00:11
ادامه مطلب
38 سینما در مراکز استانها میزبان مخاطبان سیوپنجمین جشنواره فیلم فجر

38 سینما در مراکز استان‌ها میزبان مخاطبان سی‌وپنجمین جشنواره فیلم فجر

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 10 بهمن 1395 - 22:11
ادامه مطلب
مراسم افتتاحیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر برگزار شد

مراسم افتتاحیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر برگزار شد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 10 بهمن 1395 - 03:11
ادامه مطلب
آغاز جشنواره در برج میلاد با آبی کمرنگ

آغاز جشنواره در برج میلاد با آبی کمرنگ

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 11 بهمن 1395 - 01:11
ادامه مطلب
نشست خانه دیگری در برج میلاد برشی از روزمرگیهای زندگی

نشست «خانه دیگری» در برج میلاد | برشی از روزمرگی‌های زندگی

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 11 بهمن 1395 - 03:11
ادامه مطلب
نشست ایتالیا ایتالیا در برج میلاد ریسک بزرگ یک تجربه جدید

نشست «ایتالیا ایتالیا» در برج میلاد | ریسک بزرگ یک تجربه جدید

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 11 بهمن 1395 - 06:11
ادامه مطلب