اخبار

انتشار قاب سی و پنجم همزمان با جشنواره فیلم فجر

انتشار «قاب سی و پنجم» همزمان با جشنواره فیلم فجر

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 08 بهمن 1395 - 22:11
ادامه مطلب
پوستر بخش استانی جشنواره فیلم فجر رونمایی شد

پوستر بخش استانی جشنواره فیلم فجر رونمایی شد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 08 بهمن 1395 - 23:11
ادامه مطلب
آغاز به کار هیأت داوران بخش سودای سیمرغ سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

آغاز به کار هیأت داوران بخش سودای سیمرغ سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 08 بهمن 1395 - 19:11
ادامه مطلب
حضور 19 شبکه داخلی و رسانههایی از 10 کشور در جشنواره فیلم فجر 35

حضور 19 شبکه داخلی و رسانه‌هایی از 10 کشور در جشنواره فیلم فجر 35

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 09 بهمن 1395 - 20:11
ادامه مطلب
برنامه کاخ مردمی و سینمای رسانههای جشنواره فجر35 اعلام شد

برنامه کاخ مردمی و سینمای رسانه‌های جشنواره فجر35 اعلام شد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 09 بهمن 1395 - 07:11
ادامه مطلب
اعلام جزئیات افتتاحیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

اعلام جزئیات افتتاحیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 09 بهمن 1395 - 03:11
ادامه مطلب
اشنوگل دراماتیزه کردن واقعیت برای پاسخگویی به آینده

«اشنوگل»؛ دراماتیزه کردن واقعیت برای پاسخگویی به آینده

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 09 بهمن 1395 - 23:11
ادامه مطلب
آیین آغاز فجر35 به روایت کارگردان مراسم افتتاحیه

آیین آغاز فجر35 به روایت کارگردان مراسم افتتاحیه

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 10 بهمن 1395 - 00:11
ادامه مطلب
38 سینما در مراکز استانها میزبان مخاطبان سیوپنجمین جشنواره فیلم فجر

38 سینما در مراکز استان‌ها میزبان مخاطبان سی‌وپنجمین جشنواره فیلم فجر

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 10 بهمن 1395 - 22:11
ادامه مطلب
مراسم افتتاحیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر برگزار شد

مراسم افتتاحیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر برگزار شد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 10 بهمن 1395 - 03:11
ادامه مطلب