اخبار

نشست او در برج میلاد زبان آذری به فيلم اصالت داد

نشست «اِو» در برج میلاد | زبان آذری به فيلم اصالت داد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 11 بهمن 1395 - 08:11
ادامه مطلب
روز اول جشنواره پرشور و منظم

روز اول جشنواره؛ پرشور و منظم

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 11 بهمن 1395 - 10:11
ادامه مطلب
پیشفروش اینترنتی بلیتهای بخش استانی جشنواره تمدید شد

پیش‌فروش اینترنتی بلیت‌های بخش استانی جشنواره تمدید شد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 11 بهمن 1395 - 08:11
ادامه مطلب
نشست آزاد به قید شرط در برج میلاد اولین فیلم درباره اشتغال زندانیان

نشست «آزاد به قید شرط» در برج میلاد | اولین فیلم درباره اشتغال زندانیان

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 11 بهمن 1395 - 11:11
ادامه مطلب
مرقاتی سعی کردیم فیلم ضعیف وارد بخش مسابقه نشود

مرقاتی: سعی کردیم فیلم ضعیف وارد بخش مسابقه نشود

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 11 بهمن 1395 - 19:11
ادامه مطلب
استقبال گسترده استانها از برگزاری جشنواره فیلم فجر

استقبال گسترده استان‌ها از برگزاری جشنواره فیلم فجر

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 11 بهمن 1395 - 18:11
ادامه مطلب
رسانههای گروهی در مشهد صاحب سأنس ویژه شدند

رسانه‌های گروهی در مشهد صاحب سأنس ویژه شدند

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 12 بهمن 1395 - 01:11
ادامه مطلب
رزاقکریمی سینمای مستند نیازمند فرهنگسازی برای مخاطب است

رزاق‌کریمی: سینمای مستند نیازمند فرهنگ‌سازی برای مخاطب است

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 12 بهمن 1395 - 03:11
ادامه مطلب
كاتالوگ سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر رونمایی شد

كاتالوگ سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر رونمایی شد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 12 بهمن 1395 - 05:11
ادامه مطلب
نشست چراغهای ناتمام در برج میلاد فیلم روایت تاریخ نیست

نشست «چراغ‌های ناتمام» در برج میلاد | فیلم، روایت تاریخ نیست

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 12 بهمن 1395 - 03:11
ادامه مطلب
ایوبی جوانهای سینمای کشور ثمره پیشکسوتان سینما هستند

ایوبی: جوان‌های سینمای کشور ثمره پیشکسوتان سینما هستند

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 12 بهمن 1395 - 04:11
ادامه مطلب
نشست شماره 17سهیلا در برج میلاد نمونهای از سینمای ملی

نشست «شماره 17سهیلا» در برج میلاد | نمونه‌ای از سینمای ملی

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 12 بهمن 1395 - 06:11
ادامه مطلب