اخبار

احسان کرمی مجری اختتامیه پایان سریع و 90 دقیقهای فجر35

احسان کرمی مجری اختتامیه | پایان سریع و 90 دقیقه‌ای فجر35

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 22 بهمن 1395 - 00:11
ادامه مطلب
کاخ مردمی جشنواره از نگاه هنرمندان 6

کاخ مردمی جشنواره از نگاه هنرمندان (6)

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 22 بهمن 1395 - 01:11
ادامه مطلب
عیارسنجی جشنواره توسط برگزیدگان اختتامیه 4 ستاره شد

عیارسنجی جشنواره توسط برگزیدگان | اختتامیه 4 ستاره شد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 22 بهمن 1395 - 09:11
ادامه مطلب
اختتامیه جشنواره 35 فیلم فجر سیمرغها به پرواز درآمدند

اختتامیه جشنواره 35 فیلم فجر| سیمرغ‌ها به پرواز درآمدند

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 22 بهمن 1395 - 05:11
ادامه مطلب
سه فیلم در روز پایانی سینماهای مردمی به سانس فوقالعاده رسیدند

سه فیلم در روز پایانی سینماهای مردمی به سانس فوق‌العاده رسیدند

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 22 بهمن 1395 - 08:11
ادامه مطلب
متن کامل سخنان دبیر جشنواره در اختتامیه فجر 35

متن کامل سخنان دبیر جشنواره در اختتامیه فجر 35

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 22 بهمن 1395 - 06:11
ادامه مطلب
در آغوش ظریف گزارشی از حواشی و اتفاقات اختتامیه

در آغوش ظریف | گزارشی از حواشی و اتفاقات اختتامیه

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 22 بهمن 1395 - 07:11
ادامه مطلب
ماجرای نیمروز رکورددار جشنواره سی و پنجم شد

«ماجرای نیمروز» رکورددار جشنواره سی و پنجم شد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 22 بهمن 1395 - 07:11
ادامه مطلب
توضیح جشنواره فیلم فجر درباره انتخاب فیلم نگاه ملی

توضیح جشنواره فیلم فجر درباره انتخاب فیلم نگاه ملی

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 22 بهمن 1395 - 23:11
ادامه مطلب
همه برگزیدگان فجر 35

همه برگزیدگان فجر 35

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 22 بهمن 1395 - 23:11
ادامه مطلب
حمایت دبیرخانه جشنواره فیلم فجر از جشن مستقل گروه هنر و تجربه

حمایت دبیرخانه جشنواره فیلم فجر از جشن مستقل گروه هنر و تجربه

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 25 بهمن 1395 - 20:11
ادامه مطلب
پیام تبریک دبیر سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر به اصغر فرهادی

پیام تبریک دبیر سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر به اصغر فرهادی

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 09 اسفند 1395 - 21:12
ادامه مطلب