اخبار

پاسخ به حواشی جشنواره در برنامه فرمول یک
36 سی و ششمین دوره

پاسخ به حواشی جشنواره در برنامه فرمول یک

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 25 بهمن 1395 - 12:11
ادامه مطلب
دبیر جشنواره 36 فیلم فجر حکم گرفت
36 سی و ششمین دوره

دبیر جشنواره 36 فیلم فجر حکم گرفت

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 16 مهر 1396 - 11:07
ادامه مطلب
مدیر روابط عمومی جشنواره فیلم فجر حکم گرفت
35 سی و پنجمین دوره

مدیر روابط عمومی جشنواره فیلم فجر حکم گرفت

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 16 مهر 1396 - 11:07
ادامه مطلب
بررسی نحوه حضور مستند در جشنواره۳۶ فجر
36 سی و ششمین دوره

بررسی نحوه حضور مستند در جشنواره۳۶ فجر

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 16 مهر 1396 - 11:07
ادامه مطلب
اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره ۳۶ فیلم فجر مشخص شد
36 سی و ششمین دوره

اعضای شورای سیاست‌گذاری جشنواره ۳۶ فیلم فجر مشخص شد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 16 مهر 1396 - 11:07
ادامه مطلب
اعلام فراخوان سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر
36 سی و ششمین دوره

اعلام فراخوان سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 17 مهر 1396 - 14:07
ادامه مطلب
بررسی نهایی حضور فیلم کوتاه در جشنواره 36 فجر
36 سی و ششمین دوره

بررسی نهایی حضور فیلم کوتاه در جشنواره 36 فجر

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 16 مهر 1396 - 11:07
ادامه مطلب
توضیحات رزاقکریمی درباره حضور مستندها در فجر
36 سی و ششمین دوره

توضیحات رزاق‌کریمی درباره حضور مستندها در فجر

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 23 مهر 1396 - 14:07
ادامه مطلب