اخبار

پاسخ به حواشی جشنواره در برنامه فرمول یک

پاسخ به حواشی جشنواره در برنامه فرمول یک

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 25 بهمن 1395 - 21:11
ادامه مطلب
دبیر جشنواره 36 فیلم فجر حکم گرفت

دبیر جشنواره 36 فیلم فجر حکم گرفت

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 16 مهر 1396 - 19:07
ادامه مطلب
مدیر روابط عمومی جشنواره فیلم فجر حکم گرفت

مدیر روابط عمومی جشنواره فیلم فجر حکم گرفت

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 16 مهر 1396 - 19:07
ادامه مطلب
دیدار دبیرجشنواره فیلم فجر با هیات مدیره انجمن فیلم کوتاه

دیدار دبیرجشنواره فیلم فجر با هیات مدیره انجمن فیلم کوتاه

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 16 مهر 1396 - 19:07
ادامه مطلب
بررسی نحوه حضور مستند در جشنواره۳۶ فجر

بررسی نحوه حضور مستند در جشنواره۳۶ فجر

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 16 مهر 1396 - 19:07
ادامه مطلب
اعلام ماموریتهای شورای سیاستگذاری فجر توسط حیدریان

اعلام ماموریت‌های شورای سیاست‌گذاری فجر توسط حیدریان

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 07 آذر 1396 - 20:09
ادامه مطلب
اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره ۳۶ فیلم فجر مشخص شد

اعضای شورای سیاست‌گذاری جشنواره ۳۶ فیلم فجر مشخص شد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 16 مهر 1396 - 19:07
ادامه مطلب
اعلام فراخوان سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

اعلام فراخوان سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 17 مهر 1396 - 22:07
ادامه مطلب
بررسی نهایی حضور فیلم کوتاه در جشنواره 36 فجر

بررسی نهایی حضور فیلم کوتاه در جشنواره 36 فجر

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 16 مهر 1396 - 19:07
ادامه مطلب
توضیحات رزاقکریمی درباره حضور مستندها در فجر
۳۶

توضیحات رزاق‌کریمی درباره حضور مستندها در فجر

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 23 مهر 1396 - 22:07
ادامه مطلب
آغاز ثبتنام آثار متقاضی حضور در جشنواره فجر
۳۶

آغاز ثبت‌نام آثار متقاضی حضور در جشنواره فجر

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 01 آبان 1396 - 03:08
ادامه مطلب