چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳
14:39 | | فجر 35

شنوای انتقادات رحمانیان هستیم

محمد حیدی درباره انتقادات رحمانیان افزود:آقای رحمانیان از هنرمندان خوب کشورمان هستند. ما انتقادات او را شنیدیم. آقای رحمانیان با اولین فیلم خودشان در مقام کارگردان در جشنواره امسال حضور دارند. خود تهیه کننده این فیلم از ابتدا دو بخش را برگزیده بود، هم نگاه نو و هم هنر و تجربه که در نهایت فیلمشان برای هنر و تجربه انتخاب شد. با این حال باز هم ما شنوای انتقادات او هستیم.
حیدری درباره حضور گشت ارشاد در کاخ جشنواره و کاخ مردمی گفت: جلساتی با پلیس امنیت تهران در این دوره داشتیم. افتخار می کنیم به جامعه ای که با توجه به حاشیه ها و اتفاقاتی که در کشورهای همسایه افتاده است در امنیت هست و ما با فراغ باز در حال برگزاری جشنواره هستیم.
وی ادامه داد: قصد بر تعامل جشنواره با نیروی انتظامی است. همه ما قوانین موجود را می دانیم و اصلا نیازی نیست که پلیس بخواهد ورود پیدا کند و به ما تذکری کند. سعی می کنیم با همدلی و تعامل بیشتری حضور پیدا کنیم.

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.