یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳
23:46 | | فجر 35

توضیح اطلاع رسانی سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر درباره اخبار

به گزارش ارتباطات و اطلاع رسانی سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر، اخیرا اخباری از ایمیل های متفرقه به نام جشنواره فیلم فجر برای اهالی رسانه فرستاده می شود که مورد تایید ارتباطات و اطلاع رسانی جشنواره فیلم فجر نیست.

به دلیل تراکم خبرها تنها اخباری که بر روی سایت سی  و چهارمین جشنواره فیلم فجر گذاشته می شود معتبر است که تمامی این اخبار در گروه تلگرام جشنواره فیلم فجر نیز قرار داده می شود.

آدرس سایت سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر http://www.84.241.3.2:2017

آدرس ایمیل سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر fajrfilmfestival34

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.