دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۳
18:17 | | فجر 35

کاخ جشنواره تنها میزبان مهمانان صاحبان آثاردارای کارت تردد خواهد بود

به گزارش ارتباطات و اطلاع رسانی سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر، با توجه به افزایش حضور مهمانان صاحبان آثار در کاخ جشنواره فیلم فجر، برای جلوگیری از ازدحام جمعیت از پذیرش مهمانان فیلم هایی که کارت تردد مجاز صاحبان آثار ندارند خودداری می شود.
این تصمیم به دلیل برقراری هرچه بیشتر نظم اتخاذ شده است.
تنها کسانی می توانند در کاخ جشنواره (برج میلاد) تردد کنند که کارت ورود برای آنها صادر شده باشد.

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.