شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳
15:26 | | فجر 35

می خواهم جادو شوم

به گزارش ارتباطات و اطلاع رسانی سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر، گوشی بی سیم در دستی از پشت ماشینی نظامی در میان هیاهو و غبار ناشی از جنگ نگاهمان را از آن خودش می کند.

انگار قرار است این سر و صدای برخواسته از زمانی نه چندان غریب، برایمان قریب شود.

و چه خوب محمدحسین مهدویان و دوستانش بی هیچ واسطه ای ما را در میان این زمان گم شده در تاریخ پرتاب می کنند.

زمانی که در این زمانه سکه اصحابش خریداری ندارد!

و چه خوب ما را خریدار مردی می کند که خود خریدار دل مردمانش بوده و هست!

من عاشق شدم!

عاشق برادر احمد( متوسلیان)

عاشق اطرافیان او

عاشق مردمانش

و عاشق حال خوبشان

عاشق آن بخش از تاریخ که قهرمانی از جنس مردم را در خودش گم کرد و چنان رازی سر به مهر برایمان نگهش داشت.

برای مایی که در میان هیاهوی قدرت و ثروت و غبار آلودگی این شهر دستمان بر زمین و زمان بسته شده است.

ایکاش چراغهای سالن روشن نمی شد

ایکاش سینما ما را برای همیشه در همان حالهایی که موقع تماشای فیلمهای دوست داشتنی مان داشتیم، جادو می کرد و نگهمان می داشت.

ایکاش آن مرد در قاب آخر فیلم ظاهر می گشت و ما را اینچنین منتظر نمی گذاشت

آخر امروز خیلی نیازش داشتیم!

ایکاش…

سید روح الله حجازی

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.