شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳
21:16 | | فجر 39

بازتاب | ۳۱ اثر مستند فجر۳۹ در یک نگاه

بازتاب | ۳۱ اثر مستند فجر۳۹ در یک نگاه

مجموع فیلم‌های حاضر در بخش ملی و آوینی جشنواره سینماحقیقت ۲۲ فیلم بود اما در جشنواره فیلم فجر ۳۱ اثر مستند حضور دارند.

یکی از ویژگی‌های این سی و نهمین دوره جشنواره فیلم فجر حذف هیات انتخاب در تمامی بخش‌های رقابتی است. بر این اساس، در فراخوان این دوره جشنواره، برای حضور فیلم‌های مستند ذکر شده بود «هیات داوران این بخش از میان فیلم‌های مستند بلند (بالای ۷۰ دقیقه) حاضر در چهاردهمین جشنواره فیلم مستند سینماحقیقت، یک فیلم را به عنوان اثر برگزیده معرفی خواهند کرد.

تصور عمومی از این گزاره بر این بود که ۱۶ فیلم مستند راه یافته به بخش ملی جشنواره مستند ایران به طور مستقیم به جشنواره فیلم فجر خواهند رفت که البته همین هم اعتراضاتی را از سوی فیلمسازانی که به دلایلی از ثبت نام و حضور در چهاردهمین جشنواره سینماحقیقت پرهیز کرده بودند در پی داشت چرا که با توجه به شرایط متفاوت جشنواره فیلم فجر در سیاست ها و اهمیتش برای جامعه، گمان می کردند که نباید این شانس را از دست می دادند که البته سیدمحممهدی طباطبائی نژاد در نشست خبری جشنواره فیلم فجر به این انتقادات پاسخ داد.

به هر حال به رغم اینکه فیلم های مستند بلندی که در بخش ملی چهاردهمین جشنواره سینماحقیقت حضور داشتند ۱۶ فیلم بودند و به اضافه ۶ فیلم بلند بخش شهید آوینی، تعداد حاضر در دو بخش رقابتی اصلی جشنواره سینماحقیقت به ۲۲ فیلم می‌رسید اما با بررسی های انجام شده و آنچه که در بولتن جشنواره فیلم فجر منتشر شده است می بینیم که ۳۱ فیلم مستند در سی و نهمین دوره جشنواره فیلم فجر به رقابت با یکدیگر می پردازند.

در واقع بر اساس اعلام نه چندان پرهیاهوی انجام شده، به نظر می رسد که از مطلب درج شده در فراخوان جشنواره به یک تفسیر متفاوت دست یافته و با این توضیح که بنا به درخواست مستندسازان، مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و موافقت دبیر سـی و نهمین جشـنواره فیلم فجر، همه فیلم های مسـتند بخش های کرونا، بخش آوینی، کارآفرینی و آثار حاضر در نمایش های ویژه چهاردهمین جشـنواره بین المللی سـینماحقیقـت به عنوان حاضران در جشنواره سینماحقیقت در نظر گرفته شده و در نتیجه در بخـش مسـتند جشـنواره امسـال توسط هیات داوران مـورد ارزیابـی قـرار می گیرنـد.

بنابراین تعداد آثار مستند حاضر در رقابت جشنواره سی و نهم فیلم فجر ۳۱ اثر هستند که باید دید چه تهداد از آنها به اکران برای اصحاب رسانه و یا عموم مخاطبان هرچند محدود این جشنواره با شرایط خاص کرونایی حاکم بر امسال به نمایش در خواهند آمد.

اسامی این فیلم ها و سازندگان آنها به شرح زیر است:

«آنجـا سـپیده دم» محسـن جهانـی و هاشـم مسـعودی، «آینه دار» پویـان کاظمـی، «انیمیشن ایرانـی» مهـرداد شـیخان، «ایاقچـی» محمدحسـن دامن زن، «ایسـاتیس» علیرضـا دهقـان، «برادرم نادعلـی» علی تک روستا، «جاهـای خالـی پـر شـود» عطیـه زار ع آرنـدی، «جزیـره ماهـی» رضـا اعظمیـان، «چشم ایرانی» ساسـان فلاح فـر، «خانـه» افسـانه سـالاری، «داغ قره باغ» سـینا حسـین پور اصـل، «در لباس سـربازی» مهدی نقویـان، «دستمال سـرخ ها» حنظلـه تاج الدینـی، «رویاهـای خالکوبی شـده» مهدی گنجی، «ساکنین طبقه بالای لاله زار» فریبا رییسی، «قمار» سیدمحمدمهدی دزفولی، «کمیته» عبدالحسین بدرلو، «گزارش رمادی» علی محمد ذوالفقاری، «محسـن ژاپنی» وحید فرجی، «مرگ پشـت دیوارهای سـبز» مهدی زمانپـور کیاسـری، «ناخـدا دریایـی» مازیـار مشـتاق گوهـری، «هجـده هزارپا» مهدی شـاهمحمدی، «بیسـت و دو، بیسـت و دو» فـرود عوض پور، «پسـقله» مجیـد شـیدا، «تنگنـای» جـواد یقموری و مهدی امینـی، «تنگنای» جواد یقمـوری و مهدی امینی، «دیوانگـی» صـدرا علبیک، «روزگار بلـور» امیـر فرض الهـی، «زیر این چتر باران می بارد» کتایون جهانگیری، «سینما رکس» میترا مهتریان و صادق دهقان، «فراموشخانه» سهند سرحدی و سیدفرهاد قدسی و «کودتای ۵۳» تقی امیرانی.

منبع: خبرگزاری موج

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.