دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳
11:13 | | فجر 40

برنامه روز سوم نشست‌های فرهنگی در روز چهارم خانه جشنواره

برنامه روز سوم نشست‌های فرهنگی در روز چهارم خانه جشنواره

در روز سوم نشست‌های فرهنگی خانه جشنواره «پنج‌شنبه ۱۴ بهمن» نشست فرهنگی دانشگاه یا مدرسه مسئله این است (دانشگاه سوره)، نشست فرهنگی واکاوی آموزش عالی در رشته سینما، آموزش ماندگار در سینما (نکوداشت زنده‌یاد اکبر عالمی) و انسان و معنای زندگی برگزار می‌شود. 

به گزارش مرکز اطلاع رسانی روابط عمومی جشنواره فیلم فجر، در روز سوم نشست‌های فرهنگی خانه جشنواره «پنج‌شنبه ۱۴ بهمن» نشست فرهنگی دانشگاه یا مدرسه مسئله این است (دانشگاه سوره)، نشست فرهنگی واکاوی آموزش عالی در رشته سینما، آموزش ماندگار در سینما (نکوداشت زنده‌یاد اکبر عالمی) و انسان و معنای زندگی برگزار می‌شود. 
ساعت برگزاری این نشست‌ها به شرح زیر است: 
نشست فرهنگی، دانشگاه یا مدرسه مسئله این است (دانشگاه سوره) ساعت ۱۳ برگزار و در سایت آپارات قابل مشاهده خواهد بود.
نشست فرهنگی ، واکاوی آموزش عالی در رشته سینما ساعت ۱۵ در سالن ۴ برگزار می‌شود. 
نشست فرهنگی، آموزش ماندگار در سینما(نکوداشت زنده یاد اکبر عالمی) ساعت ۱۸:۱۵ در سالن ۵ برگزار می‌شود.
نشست فرهنگی، انسان و معنا زندگی ساعت ۱۹:۳۰ در سالن ۴ برگزار می‌شود.

فیلم گاو به کارگردانی داریوش مهرجویی در بخش گنجینه ‌آثار ساعت ۲۰:۳۰در سالن ۴ نمایش داده خواهد شد.

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.