پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳
18:29 | | فجر 40

فجر استانی | سینما در تبیین تاریخ انقلاب اسلامی و دستاوردهای انقلاب اسلامی نقش دارد

فجر استانی | سینما در تبیین تاریخ انقلاب اسلامی و دستاوردهای انقلاب اسلامی نقش دارد

به گزارش مرکز اطلاع رسانی  روابط عمومی جشنواره فیلم فجر؛ «محسن افشارچی» با بیان اینکه سینمای نجیب ایران بعد از انقلاب اسلامی در برهه‌های مختلف همراه انقلاب اسلامی بوده است، گفت: سینما در تبیین تاریخ انقلاب اسلامی و دستاوردهای انقلاب اسلامی نقش دارد؛ فیلم «موقعیت مهدی»   تکنیک خوبی داشت به نحوی که من در فیلم‌های ایرانی کمتر دیده بودم.
استاندار زنجان با اشاره به محتوای خوب برخی از فیلم‌های تولیدی بیان کرد: جشنواره فیلم فجر همه ساله به شکل پرباری برگزار می‌شود که امیدوارم این جشنواره همیشه پا برجا و توانمند باقی باشد.
او با تأکید بر لزوم توجه به مسائل فرهنگی گفت: انتظار دارم به مسائل مختلف فرهنگی بصورت استانی توجه شود و بصورت مصداقی در بُرش استانی مورد بررسی قرار گیرد،اکنون تئاتر، موسیقی و سینما خودشان نباید هدف باشند بلکه اینها ابزاری برای رسیدن به استقلال فرهنگی محسوب می‌شوند.

 

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.