پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳
20:22 | | فجر 38

فجرنامه | جشنواره سی و هشتم | ۱

نخستین شماره «فجرنامه» بولتن مجازی سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.