سه شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳
05:03 | | فجر 38

فجرنامه | جشنواره سی و هشتم | ۲

دومین شماره «فجرنامه» بولتن مجازی سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.