سه شنبه ۸ آذر ۱۴۰۱
20:36 | | فجر 36

فجرنامه – شماره هشتم (افتتاحیه)

بولتن مجازی افتتاحیه (هشتم) جشنواره ۳۶ فیلم فجر را دانلود کنید.

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.