شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳
20:45 | | فجر 36

فجرنامه – شماره چهاردهم

چهاردهمین شماره بولتن مجازی جشنواره ۳۶ فیلم فجر را دانلود کنید.

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.