محمد حيدری دبیر سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر و مديرعامل موزه سينمای ایران طی پيامی موفقيت اصغر فرهادی در اكادمي اسكار را تبريک گفت.
به گزارش روابط عمومی جشنواره فیلم فجر، متن پيام تبريک  محمد حیدری به اصغر فرهادی بدين شرح است:
موفقيت های چشم گير شما در عرصه بين المللی مايه افتخار سينمای ايران است و دريافت عنوان بهترين فيلم غير انگليسی از آكادمی اسكار نيز خبر خوش برای سينمای ايران بود.
بي شک نام بلند آوازه شما مايه فخر فرهنگ ايران زمين است.