جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲

دسته گالری: سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر

اختتامیه تجلی اراده ملی – ۲ |  عکاس: سحر لطفی
اختتامیه تجلی اراده ملی – ۲ | عکاس: سحر لطفی
اختتامیه تجلی اراده ملی – ۱ |  عکاس: یاسمن ظهورطلب
اختتامیه تجلی اراده ملی – ۱ | عکاس: یاسمن ظهورطلب
آتلیه فجر- اختتامیه
آتلیه فجر- اختتامیه
مراسم اختتامیه سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر-۶- عکاس: معین باقری
مراسم اختتامیه سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر-۶- عکاس: معین باقری
مراسم اختتامیه سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر-۵- عکاس: معین باقری
مراسم اختتامیه سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر-۵- عکاس: معین باقری
مراسم اختتامیه سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر-۴- عکاس: معین باقری
مراسم اختتامیه سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر-۴- عکاس: معین باقری
مراسم اختتامیه سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر-۳- عکاس: یاسمن ظهورطلب
مراسم اختتامیه سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر-۳- عکاس: یاسمن ظهورطلب
مراسم اختتامیه سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر-۲- عکاس: یاسمن ظهورطلب
مراسم اختتامیه سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر-۲- عکاس: یاسمن ظهورطلب
مراسم اختتامیه سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر-۱- عکاس: یاسمن ظهورطلب
مراسم اختتامیه سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر-۱- عکاس: یاسمن ظهورطلب
جشنواره در چارسو – روز دهم
جشنواره در چارسو – روز دهم

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.