دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲
01:30 |

بازدید ریاست سازمان سینمایی از دبیرخانه ی آرای مردمی واقع در خانه سینما

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.