گفتگو با نادر سلیمانی پس از دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برای فیلم ضد - 10 مگابایت
گزارشی از آئین اهدای جوایز به برگزیدگان بخش تجلی اراده ملی چهلمین جشنواره فیلم فجر - 26 مگابایت
گفتگو با مارال جیرانی پس از دریافت سیمرغ بلورین بهترین طراحی لباس برای فیلم خائن کشی - 6 مگابایت
گفتگو با علی اکبر اصانلو پس از دریافت دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برای فیلم نگهبان شب - 5 مگابایت
گفتگو با صدف اسپهبدی پس از دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن برای فیلم علفزار - 5 مگابایت
گفتگو با فرشته حسینی پس از دریافت دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش مکمل زن برای فیلم دسته دختران - 4 مگابایت
گفتگو با امید گل زاده پس از دریافت سیمرغ بلورین بهترین چهره پردازی برای فیلم سینمایی برف آخر - 7 مگابایت
گفتگو با بهزاد عبدی پس از دریافت دیپلم افتخار بهترین موسیقی متن برای فیلم علفزار - 7 مگابایت
گفتگو با مسیح حدپورسراج پس از دریافت سیمرغ بلورین بهترین صدابرداری برای فیلم سینمایی موقعیت مهدی - 10 مگابایت
گفتگو با حبیب مجیدی پس از دریافت سیمرغ بلورین بهترین عکس فیلم برای فیلم منصور - 7 مگابایت
گفتگو با امید میرزایی پس از دریافت سیمرغ بلورین بهترین آنونس برای فیلم سینمایی صحنه زنی - 6 مگابایت
گفتگو با رضا نجاتی پس از دریافت سیمرغ بلورین بهترین فیلم کوتاه برای ارفاق - 9 مگابایت

جشنواره فیلم فجر

  • ورود/عضویت