فجر استانی| گزارش پایانی چهلمین جشنواره فیلم فجر در سینما مهر آبادان - 19 مگابایت
فجر استانی| گزارش چهلمین جشنواره کشوری و ششمین جشنواره استانی فیلم فجر، استان مرکزی - 58 مگابایت
فجر استانی| هشتمین و آخرین  روز دوازدهمین جشنواره فیلم فجر اصفهان - 13 مگابایت
فجر استانی| نورافشانی در سینما آزادی کرمانشاه همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی - 7 مگابایت
فجر استانی| هفتمین روز نهمین دوره جشنواره فجر در سینماهای کرمانشاه - 14 مگابایت
فجر استانی| گزارش تصویری فیلم شادروان در سینما بهمن زنجان - 11 مگابایت
فجر استانی| هفتمین روز از دوازدهمین جشنواره فیلم فجر اصفهان - 11 مگابایت
فجر استانی| کارگاه های آموزشی تخصصی سینما در اصفهان - 6 مگابایت
سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران در خانه جشنواره - 3 مگابایت
نیمه دوم جشنواره در پنج سکانس، روز یازدهم - 53 مگابایت
دهمین روز نشست های بخش فرهنگی| روز یازدهم جشنواره چهلم در خانه جشنواره - 30 مگابایت
نشست رسانه ای فیلم سینمایی نمور در خانه جشنواره - 49 مگابایت

جشنواره فیلم فجر

  • ورود/عضویت