گفتگو با سید مهدی جوادی مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی - 15 مگابایت
برنامه قاب های ماندگار همراه با پخش فیلم بچه های آسمان از مجید مجیدی - 4 مگابایت
برنامه آخرین روز نشست های فرهنگی در خانه جشنواره، پنج شنبه 21 بهمن - 10 مگابایت
نهمین روز نشست های بخش فرهنگی، روز دهم جشنواره چهلم در خانه جشنواره - 7 مگابایت
نیمه دوم جشنواره در پنج سکانس، روز دهم - 13 مگابایت
نشست رسانه ای فیلم خائن کشی در خانه جشنواره - 13 مگابایت
نشست رسانه ای فیلم سینمایی ضد در خانه جشنواره - 73 مگابایت
گفتگوی تصویری با سید رضا محقق تهیه کننده فیلم سینمایی درب - 58 مگابایت
گفتگوی تصویری با ایمان شمس بازیگر فیلم سینمایی ملاقات خصوصی - 76 مگابایت
معرفی فیلم خائن کشی، سانس دوم و چهارم روز دهم خانه جشنواره - 11 مگابایت
گفتگوی تصویری با هادی محقق کارگردان فیلم سینمایی درب - 73 مگابایت
فجر استانی| ششمین روز دوازدهمین جشنواره فیلم فجر اصفهان - 9 مگابایت

جشنواره فیلم فجر

  • ورود/عضویت