اخبار

آثار بدون مجوز در فیلم فجر اکران نمی شود
35

آثار بدون مجوز در فیلم فجر اکران نمی شود

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 09 دی 1394 - 17:10
ادامه مطلب
جشنواره فیلم فجر به رشد و بالندگی سینما کمک می کند
35

جشنواره فیلم فجر به رشد و بالندگی سینما کمک می کند

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 11 دی 1394 - 20:10
ادامه مطلب
شرکتکنندگان در جشنواره فیلم فجر انتخاب نشدن را هم باید بپذیرند
35

شرکت‌کنندگان در جشنواره فیلم فجر، انتخاب نشدن را هم باید بپذیرند

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 11 دی 1394 - 17:10
ادامه مطلب
آینده سینما با فیلم اولی ها پربار خواهد بود
35

آینده سینما با فیلم اولی ها پربار خواهد بود

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 11 دی 1394 - 18:10
ادامه مطلب
فیلم اولی ها آینده خوبی در تولیدات آینده سینما دارند
35

فیلم اولی ها آینده خوبی در تولیدات آینده سینما دارند

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 11 دی 1394 - 17:10
ادامه مطلب
توضیحات دبیر جشنواره درباره اهداف انتصاب دوبازیگر به عنوان مشاور
35

توضیحات دبیر جشنواره درباره اهداف انتصاب دوبازیگر به عنوان مشاور

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 12 دی 1394 - 13:10
ادامه مطلب
تلاش ما فعالیت هیات انتخاب جشنواره در فضایی آرام بود
35

تلاش ما فعالیت هیات انتخاب جشنواره در فضایی آرام بود

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 12 دی 1394 - 13:10
ادامه مطلب
اسامی فیلم های بخش نگاه نو سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر اعلام شد
35

اسامی فیلم های بخش نگاه نو سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر اعلام شد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 12 دی 1394 - 13:10
ادامه مطلب
نتیجه نهایی از سوی هیات انتخاب اعلام میشود
35

نتیجه نهایی از سوی هیات انتخاب اعلام می‌شود

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 12 دی 1394 - 13:10
ادامه مطلب
میخواهیم نظم جشنواره را حفظ کنیم
35

میخواهیم نظم جشنواره را حفظ کنیم

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 12 دی 1394 - 14:10
ادامه مطلب