اخبار

رقابت برابر فیلماولیها با سایر آثار در جشنواره چهلم
40

رقابت برابر فیلم‌اولی‌ها با سایر آثار در جشنواره چهلم

انتشار فراخوان جدیدترین دوره جشنواره فیلم فجر نشان دهنده توجه رییس جدید سازمان سینمایی به دغد ...

  • 30 آبان 1400 - 11:08
ادامه مطلب