اخبار

فراخوان ثبتنام اهالی رسانه و منتقدان برای حضور در جشنواره فجر
35

فراخوان ثبت‌نام اهالی رسانه و منتقدان برای حضور در جشنواره فجر

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 30 آذر 1395 - 19:09
ادامه مطلب
جداسازی فیلمهای اول در جشنواره فجر دیگر ضرورتی ندارد
35

جداسازی فیلم‌های اول در جشنواره فجر، دیگر ضرورتی ندارد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 01 دی 1395 - 15:10
ادامه مطلب
شرکت 84 هنرمند در بخش اقلام تبلیغاتی جشنواره فیلم فجر
35

شرکت 84 هنرمند در بخش اقلام تبلیغاتی جشنواره فیلم فجر

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 03 دی 1395 - 14:10
ادامه مطلب
باید با ایجاد نظم به دنبال حفظ حقوق اهالی رسانه در جشنواره فجر بود
35

باید با ایجاد نظم به دنبال حفظ حقوق اهالی رسانه در جشنواره فجر بود

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 15 دی 1395 - 20:10
ادامه مطلب
اختصاص امکانات به اهالی رسانه در همه دنیا بر اساس عملکرد آنهاست
35

اختصاص امکانات به اهالی رسانه، در همه دنیا بر اساس عملکرد آنهاست

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 15 دی 1395 - 20:10
ادامه مطلب
اهالی رسانه و منتقدان در جستوجوی آرامش
35

اهالی رسانه و منتقدان؛ در جست‌وجوی آرامش

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 15 دی 1395 - 20:10
ادامه مطلب
قاعده جدید جشنواره فجر به عوامل فیلمها انگیزه میدهد
35

قاعده جدید جشنواره فجر، به عوامل فیلم‌ها انگیزه می‌دهد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 15 دی 1395 - 20:10
ادامه مطلب
برپایی سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر در 30 استان
35

برپایی سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر در 30 استان

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 15 دی 1395 - 20:10
ادامه مطلب