اخبار

کارگردان ماه گرفتگی فیلمی صادقانه ساختهام
35

کارگردان «ماه گرفتگی»: فیلمی صادقانه ساخته‌ام

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 18 دی 1395 - 21:10
ادامه مطلب
کارگردان شماره 17 سهیلا دغدغهام زنان و بحران میانسالی است
35

کارگردان «شماره 17 سهیلا»: دغدغه‌ام، زنان و بحران میانسالی است

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 19 دی 1395 - 15:10
ادامه مطلب
تسلیت دبیر جشنواره فیلم فجر درپی درگذشت آیتالله هاشمی رفسنجانی
35

تسلیت دبیر جشنواره فیلم فجر درپی درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 20 دی 1395 - 14:10
ادامه مطلب
با اعلام 5 فیلم فهرست سودای سیمرغ نهایی شد
35

با اعلام 5 فیلم فهرست سودای سیمرغ نهایی شد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 20 دی 1395 - 15:10
ادامه مطلب
اسامی 11 فیلم بخش چشمانداز جشنواره فیلم فجر اعلام شد
35

اسامی 11 فیلم بخش چشم‌انداز جشنواره فیلم فجر اعلام شد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 20 دی 1395 - 22:10
ادامه مطلب
متهمین دایره بیستم مستندی درباره زندگی چند بزهکار نوجوان
35

«متهمین دایره بیستم»؛ مستندی درباره زندگی چند بزهکار نوجوان

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 21 دی 1395 - 19:10
ادامه مطلب
برگزاری همزمان جشنواره فیلم فجر در تبریز
35

برگزاری همزمان جشنواره فیلم فجر در تبریز

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 20 دی 1395 - 19:10
ادامه مطلب
سیمرغ فجر با ٢٢ فیلم در راه شیراز
35

سیمرغ فجر با ٢٢ فیلم در راه شیراز

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 21 دی 1395 - 21:10
ادامه مطلب
حبیب احمدزاده مطرح کرد ترازبخشی جشنواره فیلم فجر به مستندها
35

حبیب احمدزاده مطرح کرد: ترازبخشی جشنواره فیلم فجر به مستندها

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 20 دی 1395 - 22:10
ادامه مطلب