اخبار

امیرحسین علمالهدی پنجاهدرصد جشنواره فجر35 دست جوانهاست
35

امیرحسین علم‌الهدی: پنجاه‌درصد جشنواره فجر35، دست جوان‌هاست

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 22 دی 1395 - 15:10
ادامه مطلب
افتتاح سالن شماره 3 سینما فرهنگ کرمانشاه در آستانه جشنواره فجر
35

افتتاح سالن شماره 3 سینما فرهنگ کرمانشاه در آستانه جشنواره فجر

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 22 دی 1395 - 13:10
ادامه مطلب
خراسان جنوبی برای دومین بار میزبان جشنواره فیلم فجر
35

خراسان جنوبی برای دومین بار میزبان جشنواره فیلم فجر

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 23 دی 1395 - 15:10
ادامه مطلب
هیأت داوران بخش اقلام تبلیغاتی جشنواره فیلم فجر معرفی شد
35

هیأت داوران بخش اقلام تبلیغاتی جشنواره فیلم فجر معرفی شد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 22 دی 1395 - 17:10
ادامه مطلب
دیدار دبیر جشنواره فیلم فجر با گروهی از صاحبان آثار
35

دیدار دبیر جشنواره فیلم فجر با گروهی از صاحبان آثار

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 23 دی 1395 - 21:10
ادامه مطلب
حسیننژاد مخالفت با انتخاب فیلمهای فجر اتفاق جدیدی نیست
35

حسین‌نژاد: مخالفت‌ با انتخاب فیلم‌های فجر، اتفاق جدیدی نیست!

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 24 دی 1395 - 03:10
ادامه مطلب
طباطبایی نژاد جشنواره فجر آیین ملی سینمای ایران است
35

طباطبایی نژاد: جشنواره فجر، آیین ملی سینمای ایران است

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 24 دی 1395 - 19:10
ادامه مطلب
مهرداد فرید دعوتنامه یک درام اجتماعی با رگههای مذهبی است
35

مهرداد فرید: «دعوتنامه» یک درام اجتماعی با رگه‌های مذهبی است

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 24 دی 1395 - 14:10
ادامه مطلب
مشهد با 2 سینما میزبان جشنواره فیلم فجر
35

مشهد با 2 سینما میزبان جشنواره فیلم فجر

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 25 دی 1395 - 16:10
ادامه مطلب