اخبار

مهرداد فرید دعوتنامه یک درام اجتماعی با رگههای مذهبی است
35

مهرداد فرید: «دعوتنامه» یک درام اجتماعی با رگه‌های مذهبی است

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 24 دی 1395 - 14:10
ادامه مطلب
مشهد با 2 سینما میزبان جشنواره فیلم فجر
35

مشهد با 2 سینما میزبان جشنواره فیلم فجر

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 25 دی 1395 - 16:10
ادامه مطلب
بزرگداشت محمد کاسبی در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
35

بزرگداشت «محمد کاسبی» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 25 دی 1395 - 15:10
ادامه مطلب
نگار آذربایجانی فصل نرگس مخاطب را به نوعدوستی دعوت میکند
35

نگار آذربایجانی: «فصل نرگس» مخاطب را به نوع‌دوستی دعوت می‌کند

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 25 دی 1395 - 18:10
ادامه مطلب
نشست هماهنگی مدیران سینماهای جشنواره برگزار شد
35

نشست هماهنگی مدیران سینماهای جشنواره برگزار شد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 25 دی 1395 - 19:10
ادامه مطلب
دفاع رئیس سازمان سینمایی از عملکرد هیأت انتخاب جشنواره فیلم فجر
35

دفاع رئیس سازمان سینمایی از عملکرد هیأت انتخاب جشنواره فیلم فجر

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 25 دی 1395 - 21:10
ادامه مطلب
دیدار دبیر جشنواره فیلم فجر با گروهی دیگر از صاحبان آثار
35

دیدار دبیر جشنواره فیلم فجر با گروهی دیگر از صاحبان آثار

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 25 دی 1395 - 22:10
ادامه مطلب
رقیه توکلی مادری روایتی از تناقضهای زندگی دوخواهر است
35

رقیه توکلی: «مادری» روایتی از تناقض‌های زندگی دوخواهر است

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 26 دی 1395 - 16:10
ادامه مطلب
اهواز با ٢٠ فیلم میزبان جشنواره فجر شد
35

اهواز با ٢٠ فیلم میزبان جشنواره فجر شد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 26 دی 1395 - 17:10
ادامه مطلب