دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳
22:08 | | فجر 39

آرش انیسی: «مامان» فیلم سختی بود و برای فیلم اول کاری بلندپروازانه است

آرش انیسی: «مامان» فیلم سختی بود و برای فیلم اول کاری بلندپروازانه است.

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.