شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
17:05 | | فجر 39

آمین صحرایی: «مرگ تدریجی» در بستر یک داستان روان‌شناختی و تریلر روایت می‌شود

آمین صحرایی: «مرگ تدریجی» در بستر یک داستان روان‌شناختی و تریلر روایت می‌شود.

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.