شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
21:57 | | فجر 39

ابوالفضل پورعرب: اگر دل مردم را به دست آوریم همیشه برنده‌ایم

ابوالفضل پورعرب: اگر دل مردم را به دست آوریم همیشه برنده‌ایم.

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.