چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳
21:50 | | فجر 39

احمد تجری: فیلم گل به خودی در گونه سینمای اجتماعی برای مخاطب نوجوان ساخته شده است

احمد تجری: فیلم گل به خودی در گونه سینمای اجتماعی برای مخاطب نوجوان ساخته شده است.

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.