دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲
20:58 | | فجر 37

اظهارات داروغه‌زاده درباره نسخه‌های ارائه شده از فیلم‌ها به دفتر جشنواره

توضیحات ابراهیم داروغه‌زاده درباره نسخه‌های ارائه شده از فیلم‌ها به دفتر جشنواره

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.