پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳
19:29 | | فجر 39

اعطای احکام داوران بخش مستند و فیلم کوتاه جشنواره فیلم فجر

تصویرفجر۳۹: اعطای احکام داوران بخش مستند و فیلم کوتاه جشنواره فیلم

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.