جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳
17:55 | | فجر 39

افسانه بایگان: در این شرایط مردم و علاقه‌مندان به سینما نیاز دارند

افسانه بایگان: در این شرایط مردم و علاقه‌مندان به سینما نیاز دارند.

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.