جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳
17:12 | | فجر 39

امیرتوده‌روستا: جشنواره فجر باید برگزار شود و تاثیر آن را در سینما ببینیم

امیرتوده‌ روستا داور بخش مستند و فیلم کوتاه

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.