دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳
19:16 | | فجر 39

اهدای اولین جایزه سردار سلیمانی در جشنواره فیلم سردار سلیمانی در جشنواره فیلم

اهدای اولین جایزه سردار سلیمانی در جشنواره فیلم سردار سلیمانی در جشنواره فیلم

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.