جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲
07:23 | | فجر 39

اهدای سیمرغ زرین بهترین فیلم از نگاه ملی

اهدای سیمرغ زرین بهترین فیلم از نگاه ملی

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.