چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳
18:50 | | فجر 39

ایرج محمدی: مخاطب نیلگون فیلمی با روند معمول نمی‌بیند

ایرج محمدی: مخاطب نیلگون فیلمی با روند معمول نمی‌بیند.

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.