جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲
12:08 | | فجر 40

بخش هایی از گفت و گوی برنامه هفت با محمد خزائی رئیس سازمان سینمایی

بخش هایی از گفت و گوی برنامه هفت با محمد خزائی رئیس سازمان سینمایی

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.