شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
22:23 | | فجر 40

برشی از سخنان استاد علی نصریان در خانه جشنواره، نیمه اول جشنواره

برشی از سخنان استاد علی نصریان در خانه جشنواره، نیمه اول جشنواره

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.