شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
01:43 | | فجر 38

توجه مسئولان به عمق تأثیرگذاری اثر، فیلم مستند را برای مخاطب عمومی جا می‌اندازد

محمد حبیبی منصور کارگردان مستند بانو : توجه مسئولان به عمق تأثیرگذاری اثر، فیلم مستند را برای مخاطب عمومی جا می‌اندازد.

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.