پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳
20:40 | | فجر 37

توضیحات دبیر جشنواره فجر درباره فیلم «آشغال‌های دوست داشتنی»

سخنان ابراهیم داروغه‌زاده دبیر جشنواره درباره فیلم «آشغال‌های دوست داشتنی»

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.