شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
15:15 | | فجر 39

حسام نواب‌صفوی: متفاوت بودن نقش در انتخاب آن تاثیر بسیاری دارد

حسام نواب‌صفوی: متفاوت بودن نقش در انتخاب آن تاثیر بسیاری دارد.

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.