یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲
15:38 | | فجر 39

حسن رضایی، بازیگر فیلم گیج‌گاه: قصه‌ای که قهرمان نداشته باشد، قصه خوبی نیست

حسن رضایی، بازیگر فیلم گیج‌گاه: قصه‌ای که قهرمان نداشته باشد، قصه خوبی نیست.

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.