پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳
20:07 | | فجر 39

داود نوروزی، کارگردان فیلم «زد‌و‌بند»: جوان‌گرایی در جشنواره فیلم فجر اتفاقی بسیار خوب است

داود نوروزی، کارگردان فیلم «زد‌و‌بند»: جوان‌گرایی در جشنواره فیلم فجر اتفاقی بسیار خوب است.

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.