جمعه ۲۴ فروردین ۱۴۰۳
15:04 | | فجر 40

داوری بخش تجلی اراده ملی جشنواره چهلم در خانه جشنواره

داوری بخش تجلی اراده ملی جشنواره چهلم در خانه جشنواره

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.