یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲
17:13 | | فجر 39

دریا آذری: فیلم پارک دوبل ساختار مینیمالیستی دارد

دریا آذری: فیلم پارک دوبل ساختار مینیمالیستی دارد.

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.